Skip to main content
test

Tule Pohjois-Savon pelastuslaitoksen resurssikoordinaattoriksi!

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 20.7.2022 klo 12.00 mennessä resurssikoordinaattorin virka.

Resurssikoordinaattori vastaa keskitetystä pelastustoimen-ensihoidon henkilöstöresurssien suunnittelusta yhdessä toisen resurssikoordinaattorin, ensihoitomestarin ja pelastustoimen esimiesten kanssa. Resurssikoordinaattori osallistuu työvuoro-, vuosiloma- ja muiden lakisääteisten sekä harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden suunnittelutehtäviin, huolehtii sisäisen liikkuvuuden toimivuudesta, ylläpitää sijaisrekisteriä ja rekrytoi sijaishenkilöstöä, osallistuu Store-henkilöstöhallintotietojärjestelmän kehittämiseen liittyviin työtehtäviin sekä on mukana koulutus- ja resurssikeskuksen valmistelu- ja suunnittelutyötehtävissä. Resurssikoordinaattorin työtehtävät on kuvattu pelastusjohtajan toimiohjeessa.

Resurssikoordinaattorin tehtäväkohtainen palkka on 3032,37 euroa (KVTES:n palkkahinnoittelun mukainen 01ASI040 Taso 3). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät KVTES:n mukaan ja työnantaja päättää sen puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa resurssikoordinaattorin viran työaika on toimistotyöaika 36 t 25 min / vko ja käytössä on liukuva työaika.
Etätyön tekeminen on mahdollista erikseen sovittavalla tavalla ja työnantajan kulloinkin voimassa olevien etätyöohjeiden mukaisesti.

Resurssikoordinaattorin viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsomme aiemman kokemuksen henkilöstöhallinnollisista työtehtävistä kuten henkilöstön työvuoroihin liittyvistä suunnittelutyötehtävistä, Kunnallisen teknisen työ- ja virkaehtosopimuksen sekä kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen tuntemisen sekä pelastustoimen-ensihoidon tuntemuksen. Hakijalta odotetaan lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä oma-aloitteellisuutta.

Virkaan valittavan on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumausainetestistä ja muut kelpoisuuden osoittavat todistukset. Lisäksi hakijan tulee antaa suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

https://pelastustoimi.fi/pohjois-savo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja resurssikoordinaattorin virasta antavat henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen puh. 044 718 8111 ajalla 22.6-23.6, palvelussuhdeasiantuntija Sari Zitting p. 044 718 8161 ajalla 27.6-8.7 ja resurssikoordinaattori Terhi Ahonen puh. 044 718 8177 ajalla 11.7-20.7.

Lisätietoja

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti. Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Volttikatu 1 a, 70150 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat