Resurssiopettaja - Pieksämäen kaupunki

Resurssiopettaja - Pieksämäen kaupunki

Pieksämäen kaupungin opetustoimessa on haettavana 2.6.2019 klo 15:00 mennessä RESURSSIOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ ajalle 6.8.2019-30.5.2020. Sijoituspaikkana ovat Vehmaskylän sekä Harjun koulu. Tehtävään sisältyy musiikin sekä liikunnan opetusta.

Tehtävään edellytetään opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaista kelpoisuutta. Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävään haetaan sähköisellä hakemuksella. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksytty lausunto työhön sopivuudesta Pieksämäen kaupungin työterveyshuollosta sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Koeaika on kaksi kuukautta.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Harjun koulun osalta lisätietoja antaa opetusjohtaja / Harjun koulun rehtori Timo Tarkiainen, puh. 044 588 2417, timo.tarkiainen@pieksamaki.fi
Vehmaskylän koulun osalta lisätietoja antaa koulunjohtaja Johanna Lehvonen, puh 0400 855 785, johanna.lehvonen@pieksamaki.fi

Pieksämäen kaupunki, opetustoimi
Osoite: Kauppakatu 1, 76100 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungissa on kuusi alakoulua ja yksi yläkoulu.
Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan