Resurssiopettaja - Euran kunta

Euran kunnan sivistyspalveluissa on haettavana perusopetuksen resurssiopettajan tehtäviä 11.8.2020 - 6.6.2021.

Haemme motivoituneita työntekijöitä, jolla on ammattitaitoinen ote työhönsä. Arvostamme kokemusta tai koulutusta erityisopetuksesta, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä positiivista ongelmanratkaisukykyä.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistusjäljennöksiä ei ole tarpeen liittää hakemukseen.

Tehtäviin vaaditaan perusopetuksen opettajan tutkinto: luokanopettaja, aineenopettaja, erityisopettaja. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Tehtäviin valittujen tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

27.-28.7.2020 opetuspäällikkö Jaakko Laeslahti p. 044 422 4791 tai sähköp.: jaakko.laeslahti@eura.fi

Euran kunta, Sivistyspalvelut, Yleissivistävä koulutus
Osoite: Satakunnankatu 12, 27510 Eura

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.