Resurssiopettaja, päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Resurssiopettaja, päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme Laurinlahden kouluun (alakoulu)resurssiopettajaa yleisopetuksen luokkiin erityisen tuen sekä tehostetun tuen oppilaiden tueksi.Huomioimme haussa erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan kelpoisuudet. Palvelusuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta ja erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään :-kokemusta kolmiportaisen tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laadinnasta-tiimityöskentelytaitoja-positiivista työotetta ja työn kehittämistä
Arvostamme :-kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamisesta

Mari Poikola va.rehtori 050-5112393

Laurinlahden koulu
Osoite: Merisaapas 2-4, 02320 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan