Skip to main content
test

Är du intresserad av att arbeta som resursspeciallärare? Lovisas småbarnspedagogik söker en speciallärare inom småbarnspedagogik till Fredsby daghem för tiden 1.8.2022-31.7.2023. Till uppgifterna hör att utveckla verksamheten och ansvara för det specialpedagogiska kunnandet. Specialläraren deltar i planeringen, förverkligandet och utvärderingen av verksamheten i samarbete med läraren samt förstärka det specialpedagogiska kunnandet främst i en svenskspråkig barngrupp. Man ansvarar också för stödjandet av barnens individuella behov. Specialläraren fungerar också som konsulterande speciallärare på deltid i hela enheten, på båda språken.

Vi söker en person som är ansvarstagande och kan arbeta självständigt i olika situationer, samtidigt som teamarbete är naturligt. En som värdesätter delaktighet och är färdig för ett fördomsfritt, kreativt och lösningsinriktat arbetssätt för att stöda barnet i gruppen. En som vill ge sitt kunnande till hela arbetsgemenskapens förfogande. Vi förutsätter att personen behärskar de båda inhemska språken.

Behörighetskraven grundar sig på lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från tillkännagivandet av beslutet om valet.

Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2 881,92 euro och vid besättandet av uppgifterna tillämpas en prövotid på fyra månader.

Lämna in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kommunrekry.fi senast 3.6.2022 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.loviisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044-349 3132

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogiken i Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Fredsbyvägen 46, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat