Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 26.4.2021 klo 12.00 mennessä riskienhallintapäällikön virka (päällystövirka).

Haemme kehittämishakuista riskienhallintapäällikköä. Riskienhallintapäällikkö johtaa maakunnallista onnettomuuksien ehkäisyn toimintasektoria. Riskienhallintapäällikkö vastaa maakunnan alueella pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä sekä valvontatehtävistä. Riskienhallintapäällikkö vastaa toimintojen, tunnuslukujen ja talouden toteutumisesta vastuualueellaan, ohjaa vastuulleen määrättyjen tiimien ja työryhmien toimintaa sekä raportoi vastuualueensa toiminnoista. Riskienhallintapäällikkö ohjaa ja vastaa palotarkastusten sekä koulutus-, valistus- ja neuvontatoiminnan toteutumisesta alueella ja suorittaa palotarkastuksia vaativissa kohteissa. Riskienhallintapäällikkö avustaa pelastusjohtajaa toimialaansa kuuluvien tehtävien hoidossa ja toimii pelastuspäällikön sijaisena hänen ollessa estyneenä hoitamasta virkaansa. Riskienhallintapäällikkö osallistuu tarvittaessa pelastustoiminnan johtamiseen. Riskienhallintapäällikkö on pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsen. Viran tehtävistä on kerrottu tarkemmin pelastuslaitoksen toimintasäännössä.

Riskienhallintapäällikön viran ensisijainen toimipiste on Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pääpelastusasemalla Kuopion Neulamäen toimipisteessä. Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Riskienhallintapäällikön viran tehtäväkohtainen palkka on TS-pisteiden 92 mukainen palkka, 1.4.2021 alkaen 4737,17 euroa/kk. Viran työaika on toimistotyöaika, käytössä on liukuva työaika. Etätyön tekeminen on mahdollista erikseen sovittavalla tavalla ja työnantajan kulloinkin voimassa olevien etätyöohjeiden mukaisesti.

Kelpoisuusehdot:
Riskienhallintapäällikön viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n sekä valtioneuvoston asetuksenpelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus. Muu soveltuva lisäkoulutus katsotaan hakijalle eduksi. Ajokorttivaatimus on vähintään B-kortti. Viran hoitaminen edellyttää laaja-alaista riskienhallinnan toimintasektorin ja pelastustoimen tuntemusta, toimialan johtamis- ja esimieskokemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteellisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja paineensietokykyä. Tehtävässä menestyminen vaatii lisäksi hyvää suullista ja kirjallista ilmaisua, työtehtävien priorisointikykyä sekä tietoteknistä osaamista ja kykyä verkostomaiseen työskentelyyn.

Viran täyttämisessä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia. Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä ja muut kelpoisuuden osoittavat todistukset. Lisäksi hakijan tulee antaa suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja
valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan. Tehdyt turvallisuusselvitykset kirjataan
turvallisuusselvitysrekisteriin, jossa on käytössä automaattinen nuhteettomuusseuranta. Lisätietoja www.supo.fi.

Virka täytetään sopimuksen mukaan toistaiseksi voimassa olevana. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi
http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja riskienhallintapäällikön viran tehtävistä antaa pelastusjohtaja Jukka Koponen, puh. 044 7188 101, ja rekrytointiin liittyvistä asioista henkilöstö- ja hallintopäällikkö Laura Natunen, puh. 044 7188 111.

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos toimii 19 kunnan alueella ja tuottaa noin 250.000 asukkaan maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat