test
Riskienhallintapäällikkö - Mikkelin kaupunki

Riskienhallintapäällikkönä johdat Etelä-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapalvelualuetta ja vastaat onnettomuuksien ehkäisyn laadukkaasta palvelutuotannosta sekä pelastuslaitoksen vastuulle kuuluvien väestönsuojelu- ja varautumistoimintojen suunnittelusta, kehittämisestä ja tuottamisesta. Ennakoit rohkeasti alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja osallistut vahvasti kansalliseen keskusteluun. Olet keskeisessä roolissa pelastuslaitoksen toimintakulttuurin ja nykyaikaisen johtamisen kehittämisessä.
Alaisuuteesi kuuluu joukko onnettomuuksien ehkäisyn, varautumisen ja väestönsuojelutehtävien ammattilaisia. Lisäksi ohjaat Etelä-Savon pelastustoimen alueen sopimuspalokuntien onnettomuuksien ehkäisyn ja turvallisuusviestinnän toimintaa. Toimit esihenkilönä palvelualueen henkilöstölle. Kuulut pelastuslaitoksen johtoon ja toimit tarvittaessa pelastusjohtajan sijaisena.

Menestymisen edellytykset:
Sinulla on vahvaa näyttöä onnettomuuksien ehkäisyyn, varautumiseen ja väestönsuojeluun liittyvästä palvelutuotannon johtamisesta ja sinulla on nykyaikainen näkemys pelastustoimen kehittämisestä. Toimit sujuvasti muuttuvissa tilanteissa niin strategisella kuin käytännön tasolla ja kykenet muokkaamaan palvelualueen toiminnan vastaamaan uudistuvan Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja hyvinvointialueen tarpeita.

Pääset keskeiseksi osaksi Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintaa ja uudistumista. Saat mahdollisuuden vaikuttaa tehtävästä avautuvien verkostojen kautta laajemminkin pelastustoimen tulevaisuuden suuntaviivoihin.

Viran kelpoisuusvaatimuksena pelastustoimintaan osallistuvan pelastuslaitoksen päätoimisen päällystön virkaa vastaava pelastusalan tutkinto sekä B-luokan ajokortti. Eduksi katsotaan ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta pelastustoimen riskienhallinnan ja onnettomuuksien ehkäisyn johtamistehtävistä sekä esihenkilö- ja johtamiskokemusta.

Virka täytetään 1.3.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Valitun on virkaa vastaanottaessaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakijoiden on annettava suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen. Virkaan valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen teknisen virka- ja työsopimuksen mukaan.

Tehtäviin vaadittavat todistukset ovat kelpoisuuden osoittavat todistukset ja henkilöllisyystodistus. Palkkaus on kunnallisen teknisen virka- ja työsopimuksen mukaan.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.

Lisätietoja

http://www.espl.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja saa pelastuslaitoksen tukipalveluista tiedustelut sähköpostilla; pelastuslaitos@espl.fi. tai pelastusjohtaja Seppo Lokka (0447943671)

Lisätietoja

Etelä-Savon pelastuslaitos

Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 12 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen palvelut tuotetaan x paloasemalta. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluita. Pelastuslaitoksella on ympärivuorokauden miehitetetyt paloasemat: Mikkelissä, Savonlinnassa, Pieksämäellä, Sulkavalla, Mäntyharjulla, Punkaharjulla ja Kangasniemellä.


Osoite: Jääkärinkatu 16, 50130 Mikkeli

Sinulle suositellut työpaikat