Röntgen-,laboratorio-ja lähihoitaja, diagnostiikka - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme Oulun yliopistolliseen sairaalaan röntgenhoitajia ja/tai röntgenhoitajaopiskelijoita (vähintään 8 kesäsijaisuutta) tai bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa isotooppisosastolle (vähintään yksi kesäsijaisuus) ja lähihoitajaa kesäloman sijaisuuksiin kuvantamisen toimialueelle (vähintään yksi kesäsijaisuus). Bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa/-opiskelijaa kliinisen neurofysiologian toimialueelle (vähintään yksi kesäsijaisuus) ja bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa ja/tai -opiskelijaa patologian toimialueelle (vähintään yksi kesäsijaisuus).

Kuvantamisen vastuualueelle kuuluu päivystys-, keskus-, hamsu-, lasten, avohoitotalon ja Oulaskankaan röntgen sekä isotooppiosasto. Päivystysröntgenissä tehdään 3-vuorotyötä ja lasten-, avohoitotalon- ja keskusröntgenissä 2-vuorotyötä. Työkokemuksesta ja osaamisesta riippuen röntgenhoitajan tehtäviin kuuluvat natiivi-, uä-, varjoaine, magneetti-, tietokonetomografia- ja angiografiatutkimukset Oulun yliopistollisen sairaalan kuvantamisen eri toimipisteissä.

Bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtävään kuuluu isotooppitutkimusten tekeminen isotooppiosastolla. Aiempi työkokemus isotooppiosastolla katsotaan eduksi. Lähihoitajan tehtävään kuuluu tt- ja mri-tutkimusten valmistelutyö, ajanvaraus- ja aulaemännän työ kuvantamisen toimialueella. Työ on 2-vuorotyötä.
Kliinisen neurofysiologian toimialueella bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtäviin kuuluvat aikuisten sekä lasten EEG:n rekisteröiminen. Patologian toimialueella bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtäviin kuuluu työskentely mm. histologialla.

Tehtävissä tarvitaan hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä suomen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Röntgenhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös röntgenhoitajaopiskelija, hoitaja-nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Bioanalyytikko/laboratoriohoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa patologialla ja knf:lla bioanalyytikko-opiskelija, jolla on suoritettuna opintoja vähintään 140 opintopistettä.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) mukainen pätevyys.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut Marjatta Kristo, p. 040 134 6378 (ahtrtg ja lähih.), Anne Konola, p. 040 134 0757 (päivrtgn), Kirsti Matila, p. 040 134 4828 (hammas-, lasten- ja OASrtgn), Marita Torvinen, p. 040 134 4559 (isotooppios.), Heli Heikkilä, p. 040 350 3787 (keskrtgn), Marja-Riitta Kauppila, p. 08 315 4258 (kliin.neurofys.), Heidi Vainio, p. 040 134 7132 ja Merja Laukka, p. 040 134 6245 (patologia) sekä ylihoitaja Kirsi Rannisto, p. 0400 609 204. S-posti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä

Oulun yliopistollinen sairaala, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Diagnostiikan vastuualue
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat