test
Röntgen-, lähi-, laboratoriohoitaja (17), kesätyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme kesäsijaisuuksiin röntgenhoitajia, bioanalyytikkoja/laboratoriohoitajia, lähihoitajia ja osastonsihteeriä Oulun yliopistolliseen sairaalan diagnostiikan osaamiskeskukseen kuvantamisen-,patologian- ja kliinisen neurofysiologian palvelualueelle (vähintään 17 sijaisuutta). Röntgenhoitajan, bioanalyytikon/laboratoriohoitajan sijaisuuksia voivat hoitaa opiskelijat, joilla on vähintään 140op suoritettuna.

Kuvantamisen palvelualueelle kuuluu B-, G-, F ja Oulaskankaan röntgen. B-röntgenissä tehdään 3-vuorotyötä ja G- ja F-röntgeneissä 2-vuorotyötä. Työkokemuksesta ja osaamisesta riippuen röntgenhoitajan tehtäviin kuuluvat natiivi-, uä-, varjoaine, magneetti-, isotooppi-, tietokonetomografia- ja angiografiatutkimukset Oulun yliopistollisen sairaalan kuvantamisen eri toimipisteissä.
Bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtävään kuuluu isotooppitutkimusten tekeminen F-röntgenissä. Aiempi työkokemus isotooppityössä katsotaan eduksi. Lähihoitajan tehtävään kuuluu tt- ja mri-tutkimusten valmistelutyö, ajanvaraus- ja aulaemännän työ kuvantamisen palvelualueella. Työ on 2-vuorotyötä.

Kliinisen neurofysiologian palvelualueella bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtäviin kuuluvat aikuisten sekä lasten EEG-rekisteröinnit. Osastonsihteerille kuuluu mm. ajanvaraustoiminta.

Patologian palvelualueella bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtäviin kuuluu työskentely mm. histologialla.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä suomen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Röntgenhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös röntgenhoitajaopiskelija hoitaja-nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Bioanalyytikko/laboratoriohoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa patologialla ja kliinisellä neurofysiologialla bioanalyytikko-opiskelija, jolla on suoritettuna opintoja vähintään 140 opintopistettä.

Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) mukainen pätevyys.

Osastonsihteerin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva terveysalan perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat: ylihoitaja Kirsi Rannisto, p. 0400 609 204
osastonhoitajat:
Marjatta Kristo, p. 040 134 6378 (G-rtg ja lähihoitajat)
Susanne Kivistö p.0405061672 (B-rtg)
Tanja Nikkilä, p. 040 1342047 (F-rtg ja Oas.rtg)
Marja-Riitta Kauppila, p. 08 315 4258 (kliininen neurofysiologia)
Merja Laukka, p. 040 134 6245 (patologia)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, OYS sairaanhoidon palvelukeskus, OYS diagnostiikka

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat