Skip to main content
test
Röntgenhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitaja - Kuusamon kaupunki

TERVETULOA töihin Kuusamon perusturvaan /terveyspalveluihin!
Röntgenhoitaja
1 Röntgenhoitaja

Sairaanhoitaja:
2 Sairaanhoitajaa, ensisijainen sijoituspaikka päiväkirurgia
3 Sairaanhoitajaa sisäisiin sijaisiin
1 Psykiatrinen sairaanhoitaja Psykiatriselle osastolle

Sairaanhoitajan sijaisuuksia:
4 sairaanhoitajan pitempi aikaista sijaisuutta Akuuttiosastolle

Kelpoisuusehto yo. toimiin on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on terveydenhuollon ammattihenkilöstöä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.
Otamme hakijoissa huomioon myös lähiaikoina valmistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Lähihoitajan toimi
1 Lähihoitajan toimi, ensisijainen sijoituspaikka Akuuttiosasto. Kelpoisuusehtona toimeen on lähihoitajan tutkinto tai muu siihen rinnastettava kouluasteen tutkinto
Tehtävien tarkemmat kuvaukset:

Röntgenhoitaja:
Työtehtäviin kuuluu monipuoliset röntgenhoitajan tehtävät: natiivi- ja ultraäänitutkimukset, mammografiatutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, magneettitutkimukset (magneettirekka 2-3 pv/kk) sekä ekg-tutkimukset. Kuvauslaitteemme ovat suoradigitaalisia. Käytössämme ovat Lifecare -potilastietojärjestelmä ja PPSHP:n alueellinen neaRIS-järjestelmä.
Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, puhelinvarallaoloa voi kuitenkin olla iltaisin ja viikonloppuisin. Mahdollisesta varallaolosta sovitaan erikseen työntekijän kanssa. Röntgenin työntekijöillä on käytössä paikallisesti sovittu vapaaehtoinen työaikapankki.
Hakijan eduksi katsotaan, sonograaferin pätevyys, kuin myös aikaisempi kokemus edellä mainituista modaliteeteista.

Psykiatrinen sairaanhoitaja:
Ensisijainen sijoituspaikka on psykiatrinen osasto. Työ on kolmivuorotyötä.
Hakijalta edellytetään psykiatriseen hoitotyöhön suuntautunutta koulutusta ja eduksi katsomme kokemuksen. Toivomme myös psykiatrista osaamista akuutista mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Sairaanhoitaja päiväkirurgiassa, eduksi katsomme osaamisen ja kokemuksen leikkaussali- ja päiväkirurgisesta toiminnasta

Sairaanhoitaja sisäisenä sijaisena: eduksi katsomme akuuttihoitotyön osaamisen päivystyksessä ja akuuttivuodeosastolla sekä päiväkirurgisen toiminnan.

Palkkaus määräytyy SOTE -sopimuksen mukaan. Koeaika vakituisissa toimissa on 6 kk. Valittavalla tulee olla voimassa tartuntalain 48 § tarkoittama rokotussuoja. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan.

Hakemus tulee tehdä sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi -työavain nro 450660, Ilmoita hakemuksessa, mitä toimia/sijaisuutta haet.
Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä tai ennen valinnan vahvistamista.

Lisätietoja antavat yksikköjen vastaavat hoitajat, Akuuttiosaston toimista Marja-Leena Klemetti puh. 040 860 8912, sisäisistä sijaisista Pirkko Määttä puh. 0400 593 934, psykiatrisesta sairaanhoitajan toimesta Nina Säkkinen p. 0400 442 358, röntgenhoitajan toimesta Janne Kallunki p. 0400 641 296 ja kaikista toimista hoitotyön johtaja Marjo Jurmu puh. 0400 392 611

Hakuaika päättyy 31.7.2022 klo 24.00
Kuusamossa 8.6.2022
Perusturvajohtaja Pirkkoliisa Pohjola

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat yksikköjen vastaavat hoitajat, Akuuttiosaston toimista Marja-Leena Klemetti puh. 040 860 8912, sisäisistä sijaisista Pirkko Määttä puh. 0400 593 934, psykiatrisesta sairaanhoitajan toimesta Nina Säkkinen p. 0400 442 358, röntgenhoitajan toimesta Janne Kallunki p. 0400 641 296 ja kaikista toimista hoitotyön johtaja Marjo Jurmu puh. 0400 392 611

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Perusturvan toimiala, Terveyspalvelut

Kuusamon kaupunki työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Raistakantie 1, 93600 Kuusamo

Sinulle suositellut työpaikat