Ruiskumestarin virka - Kuopion kaupunki

Ruiskumestarin virka - Kuopion kaupunki

Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa on haettavana 29.5.2019 klo 12 mennessä ruiskumestarin virka alkusijoituspaikkana Kuopion Neulamäen toimipiste (alipäällystövirka).

Virkaa haetaan sähköisesti alla mainitussa osoitteessa.

Ruiskumestarin tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimintaohjeessa. Ruiskumestari toimii tarvittaessa päivystävän palomestarin sijaisena. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Ruiskumestarin viran tehtäväkohtainen palkka on 2519,27 €/kk (TS-pisteet 60). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain (605/1996) mukaan ja työnantaja päättää sen puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, keskimäärin 42 t/vko.

Kelpoisuusehdot:

Ruiskumestarin viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen alipäällystön kelpoisuus. Lisäksi edellytetään vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen mukaista vaativien pelastussukellustehtävien (taso 1) savusukelluskelpoisuutta.

Eduksi katsomme hyvät johtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, aiemman toiminnan pelastustoimen esimiestehtävissä sekä pelastusalan päällystön kelpoisuuden.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus vaaditun tasoisesta savusukelluskelpoisuudesta. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Virkaa haetaan sähköisen työpaikkahaun kautta, osoite www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Lisätietoja antavat palopäällikkö Petteri Hynönen, puh. 044 718 8104 ja apulaispalopäällikkö Kari Antikainen, puh. 044 718 8109.

Kuopion kaupunki, 410006 Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Kuopio

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella.
Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Tutustu työnantajaan