Ruokapalvelutyöntekijä - Alavuden kaupunki

Tällä hakuilmoituksella etsitään sijaisia ruokapalvelujen sijaisuuksiin kaupungin eri yksiköissä: valmistuskeittiöissä terveyden- ja vanhustenhoidon yksiköissä ja kouluilla sekä palvelukeittiöissä päiväkodeissa. Sijaistuskohteet ja tehtävät määräytyvät hakijan osaamisen mukaan. Tarjolla sekä ruoanvalmistuksesta vastaavan että keittiöapulaisen tehtäviä. Joissakin kohteissa työhön kuuluu kohteen siivouksesta vastaaminen.

Täyttämällä Kuntarekryn hakemuksen hakija ilmoittautuu ruokapalvelujen sijaisrekisteriin. Hakijat haastatellaan ja heidän soveltuvuutensa eri tehtäviin ja työkohteisiin arvioidaan. Tämän jälkeen sopiville sijaisille ilmoitetaan vapautuvista sijaisuuksista tekstiviestillä. Sijaisuudet voivat olla äkillisiä ja lyhytkestoisia.

Hakijalta vaaditaan hygieniapassi, mielellään alan tutkinto ja/tai jonkin verran alakohtaista työkokemusta

Lisätietoja

http://www.alavus.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Mia Toivola, 044 5502 935
Ruokapalvelupäällikkö Niina Uusi-Pohjola, 040 146 0907

Alavuden kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Ruoka- ja siivouspalvelut
Osoite: Alavus

Alavuden kaupungin henkilöstö koostuu n. 600 eri alojen ammattilaisesta. Koko henkilöstön yhteisenä tavoitteena on luoda kaikille kaupungin asukkaille sujuvan arjen edellytykset. Työnantajana Alavuden kaupunki tukee henkilöstöään työelämän haasteissa sekä kannustaa heitä kehittämään osaamistaan ja ammattitaitoaan työelämän eri tilanteissa. Kaupungin ruoka- ja siivouspalveluissa työskentelee yli 70 ammattilaista. Tule joukkoomme kokemaan onnistumisen elämyksiä Alavuden kaupungin palveluksessa.

Sinulle suositellut työpaikat