Turengin yhteiskoulu on Janakkalassa sijaitseva peruskoulu (7. - 9. luokat), jonka yhteydessä toimii myös osa Janakkalan lukiosta. Yhteiskoulussa on oppilaita noin 350. Peruskoulussamme on monipuolinen ja runsas valinnaisainevalikoima. Koulussamme panostetaan tieto- ja viestintätekniikkaan, mikä näkyy laitekannan lisääntymisenä ja erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisenä. Koulumme on mukana Tulevaisuuden peruskoulu- sekä oppimisympäristöhankkeissa. Lisäksi koulussamme on paljon kansainvälistä toimintaa. Arvoihimme kuuluvat yhteisöllisyys, sitoutuminen sekä ammatillisuus.

Tervetuloa ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja yhteisölliseen joukkoomme perusopetuksen ruotsin ja englannin kielen määräaikaiseen lehtorin virkaan ajalle 11.8.2021-31.7.2022.

Lisätiedot: Turengin yhteiskoulun rehtori Mika Saarinen (mika.saarinen@janakkala.fi) gsm: 050-5291979

Kelpoisuus tehtäviin määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Hakijan on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan tehtävään sopiva, mikäli tulee valituksi.

Työsuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.janakkala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätiedot: Turengin yhteiskoulun rehtori Mika Saarinen (mika.saarinen@janakkala.fi) gsm: 050-5291979
Jätä sähköinen hakemus kuntarekry.fi -sivuston kautta 2.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

Janakkalan kunta, Sivistystoimi, Opetuspalvelut, Turengin yhteiskoulu

Janakkala on vireä, lähes 17 000 asukkaan kunta keskeisellä paikalla vehmaassa Kanta-Hämeessä. Noin 1130 henkeä työllistävä Janakkalan kunta on joustava työnantaja, joka huomioi tarpeet sovittaa työelämä muuttuviin yksityiselämän tilanteisiin. Kuntalaisten hyvä palvelu lähtee hyvinvoivasta henkilökunnasta. Erinomaiseksi asuinkunnaksi tähtäävässä Janakkalassa tehdään aktiivisesti työtä niin johtamisen, prosessien kuin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Terveysliikunnan puolesta puhuva kunta tarjoaa myös henkilökunnalleen hyvät mahdollisuudet liikuntaan.


Osoite: Lukiotie 1, 14200 Turenki

Sinulle suositellut työpaikat