Skip to main content
test

Haemme Rautavaaran yhtenäiskouluun ja lukioon
Ruotsin kielen sivutoimista tuntiopettajaa virkasuhteiseen tehtävään
Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja työ alkaa 1.8.2023 lukien.

Lukuvuoden 2023-2024 aikana tehtävässä on ruotsin kielen opetusta 12,5vvt. Tehtävään on mahdollista lisätä 4,5vvt muuta opetusta (7.luokan englanti, kuvataide ja oppilaanohjaus).

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset liitetään työhakemukseen. Tehtävään valittavan tulee olla kelpoinen opettamaan ruotsin kieltä sekä peruskoulussa että lukiossa.

Etsimme avoinna olevaan tehtävään oppilaslähtöistä ammattilaista ja hyvää työkaveria joukkoomme. Edellytämme valittavalta henkilöltä hyviä yhteistyötaitoja, ratkaisukeskeisyyttä sekä rauhallista ja ymmärtävää kasvatusotetta. Toivomme sinun olevan kehittymishaluinen sekä halukas kehittämään koulun käytäntöjä yhdessä muun opetushenkilöstön kanssa opetussuunnitelman hengessä. Tehtävä edellyttää hyvää ammattitaitoa ruotsin kielen opetuksessa sekä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman hyvää hallintaa.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikostaustaote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja palvelussuhteen edot ovat kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaiset.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta 27.6.2023 klo 16 mennessä. Ensimmäisellä hakukerralla tulleita hakemuksia ei oteta haussa huomioon.

Lisätietoja

https://www.youtube.com/watch?v=C05yObpKpRk

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Marianne Korkalainen
marianne.korkalainen@rautavaara.fi
0408608231

Lisätietoja

Rautavaaran kunta

Rautavaaran yhtenäiskoulu ja lukio ovat noin 160 oppilaan ja 30 työntekijän kokonaisuus. Koulukeskuksella toimii perusopetuksen ja lukion lisäksi myös esikoulu sekä yksi valmistavan opetuksen ryhmä.


Osoite: Koulutie 9A, 73900 Rautavaara

Sinulle suositellut työpaikat