Ryhmäavustaja - Juvan kunta

Ryhmäavustaja - Juvan kunta

Haemme ryhmäavustajaa määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle 12.8.2019 - 29.5.2020.

Työn suorittamispaikka työsopimussuhteisen tehtävän alkaessa on Kummunmäen päiväkoti.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain mukainen kelpoisuus, laki 272/2005, 8 §.

Annamme arvoa lapsuudelle, kiireettömyydelle ja hyvälle arjelle. Toivomme lapsia osallistavaa työotetta, oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta.

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen tehtävän vastaanottamista.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

(Mikäli hakeminen Kuntarekryn kautta ei ole mahdollista, hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Juvan kunta, varhaiskasvatus, PL 28, 51901 JUVA. Kuoreen merkintä: Hakemus. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään käsittelyä varten.)

Lisätietoja

http://www.juva.fi

Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttonen, puh 040 834 1695, kirsi.anttonen@juva.fi

Juvan kunta, Sivistys, Varhaiskasvatus, Kummunmäen päiväkoti
Osoite: Kummunmäentie 12-14, 51900 Juva

Juva on vireä ja viihtyisä kunta Etelä-Savossa 5-tien varressa, Järvi-Suomessa. Juvalta löydät puhdasta luontoa, laadukkaat julkiset palvelut ja kattavat kaupalliset palvelut. Monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanpalvelut ovat sinua lähellä. Arki on sujuvaa.
Juvan kunta on työnantajana henkilöstöä arvostava ja kehittymistä tukeva. Työskentelemme sekä yksilön että yhteisön hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamiseksi.
Juvan kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan