Ryhmäavustaja - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Ryhmäavustaja - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Haemme ryhmäavustajaa vakinaiseen toimeen Fransunpuistoon.

Fransunpuisto on ympärivuorokautista palvelua tarjoava 15-paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Kauhavalla. Asukkaat osallistuvat omien voimavarojensa mukaan päivittäiseen toimintaan. Toiminta sisältää arjen askareita, kuntouttavaa toimintaa, asioi-den hoitoa ja yhdessäoloa. Fransunpuistossa tuetaan jokaista asukasta yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Fransunpuiston asumispalveluyksikössä työskentelee vastaava ohjaaja, 17 ohjaajaa ja siivooja.

Ryhmäavustajan tehtävänkuvaan kuuluu asukkaiden ohjaus ja hoito kaikissa arjen toimin-noissa sekä viriketoiminnan järjestäminen toimintakykyä tukevana ja mielekkään arjen mahdollistavana Fransunpuistossa. Tehtäviin kuuluu Fransunpuiston ruokahuoltoon osal-listuminen yhdessä asukkaiden ja muun henkilökunnan kanssa.

Haemme henkilöä joka on yhteistyökykyinen ja osaa toimia myös itsenäisesti. Kelpoisuus-ehtona on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Arvostamme kehitysvamma-alan työkokemusta, hygieniapassia sekä suoritettua hätäea-koulutusta.

Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi valittavan on esitettävä nähtäväksi lain las-ten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekiste-riote.

Ensisijaisesti toivomme hakemukset jätettävän sähköisenä Kuntarekry.fi palvelun kautta. Hakemukseen liitettävät opinto- ja työtodistusjäljennöksineen voidaan toimittaa myös postitse osoitteella: Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kauhavan perusturvatoimisto, PL 3, 62201 Kauhava. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Vastaava ohjaaja Mari Aaltonen puh. 050 345 9885 ja vs. sosiaalipalvelujen johtaja Terhi Järvi puh. 050 381 1684 (lomalla 1.-28.7.)

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut
Osoite: Paavonkuja 2, 62200 Kauhava

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueen noin 19 000 asukkaalle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän työyhteisön, innovatiiviset kollegat, haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.

Tutustu työnantajaan