Ryhmäavustaja - Keravan kaupunki

Ryhmäavustaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana määräaikainen

RYHMÄAVUSTAJAN TOIMI ajalle 12.8.2019 - 30.6.2020.

Tehtävän sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on Heikkilän päiväkoti.

Ryhmäavustajan tehtävänä on tukea lasta arjessa suoriutumisessa ja mahdollistaa lapsen tasavertainen osallistuminen ryhmän toimintaan. Työn tavoitteena on tukea varhaiskasvatusta lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.

Nyt haettava ryhmäavustaja toimii varhaiskasvatuksessa Heikkilän päiväkodissa. Avustajan tehtävä edellyttää perustietoja lapsen tavanomaisesta kehityksestä sekä psyykkistä että fyysistä kykyä toimia lasten monipuolisen kehityksen tukemiseksi.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun mukaisesti.

Palkka ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993)
6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa ajalla 30.7. - 2.8.2019 varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen puh. 040 318 2130 tai sähköposti: hannele.koskinen@kerava.fi

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala, Kasvatus
Osoite: Heikkiläntie 6, 04200 Kerava

Kerava on 35 000 asukkaan vireä ja nopeasti kehittyvä kaupunki. Keskeinen sijainti metropolialueella, hyvin hoidettu talous ja osaava henkilöstö ovat tehneet Keravasta yhden Suomen menestyneimmistä kunnista. Kerava on savuton työpaikka. Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan