Ryhmäavustaja - Kirkkonummen kunta

Ryhmäavustaja - Kirkkonummen kunta

Haetaan ryhmäavustajaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.12.2019 alkaen Kantvikin päiväkotiin. Sijoituspaikka määräytyy vuosittain tuen jakamisen ryhmän päätöksen mukaisesti.

Ryhmäavustaja työskentelee lapsiryhmässä, jossa lasten kasvun-, kehityksen- ja oppimisen tukemiseen tarvitaan enemmän tukea kuin mitä kasvatusvastuulliset henkilöt pystyvät tarjoamaan. Ryhmäavustaja toimii avustavana henkilönä ryhmän kasvatus - ja hoitotehtävissä, osallistuu ryhmän toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin yhdessä tiiminsä kanssa. Lisäksi ryhmäavustaja osallistuu tukea tarvitsevien lasten yhteistyöpalavereihin tiimin kasvatusvastuullisen rinnalla sekä toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhtenä tiimin jäsenenä.

Ryhmäavustajan esimiehenä toimii päiväkodin johtaja.

Ryhmäavustajalta vaaditaan kouluavustajan ammattitutkinto, lähihoitajan tai lähihoitajan tutkintoon rinnastettava tutkinto.

Lausunto lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Hakemukset toimitetaan 30.10.2019 klo 12.00 mennessä sähköisesti os. www.kuntarekry.fi.

Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: päiväkodin johtaja Eija Renvall puh. 040-5201309, sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.