Ryhmäavustaja - Kirkkonummen kunta

Ryhmäavustaja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnassa on haettavana ryhmäavustajan vakinainen toimi 1.12.2019 alkaen. Sijoituspaikkana on 1.12.2019 - 31.7.2020 Köpaksen päiväkoti. Sen jälkeinen sijoituspaikka määräytyy Tuen jakamisen ryhmän päätöksen mukaisesti,

Ryhmäavustaja työskentelee lapsiryhmässä, jossa on vähintään yksi tukea tarvitseva lapsi. Ryhmäavustaja toimii avustavana henkilönä ryhmän kasvatus- ja hoitotehtävissä, osallistuu ryhmän toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin yhdessä tiiminsä kanssa. Lisäksi ryhmäavustaja osallistuu tukea tarvitsevien lasten yhteistyöpalavereihin tiimin kasvatusvastuullisen rinnalla sekä toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhtenä tiimin jäsenenä.

Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustaja, Kasvatus-ja ohjausalan ammattitutkinto tai lähihoitajan tutkinto tai vastaava pätevyys. Toimeen valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: päiväkodin johtaja Sari Uotila puh. 0400- 667539, sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Varhaiskasvatus, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki
Osoite: Sepänkyläntie 3, 02430 Masala

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi