Ryhmäavustaja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnassa on haettavana ryhmäavustajan määräaikainen sijaisuus ajalle 2.12.2020-14.10.2021. Ryhmäavustaja työskentelee ajalla 2.12.2020-31.7.2021 Masalan päiväkodissa. Tuen jakamisen ryhmä määrittelee toimintavuosittain ryhmäavustajan sijoituspaikan lasten tarpeiden mukaisesti.

Ryhmäavustaja työskentelee Masalan päiväkodissa kahdessa lapsiryhmässä, esiopetusryhmässä ja alle 3v ryhmässä. Ryhmäavustaja toimii avustavana henkilönä ryhmän kasvatus- ja hoitotehtävissä sekä osallistuu ryhmän toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin yhdessä tiiminsä kanssa. Lisäksi ryhmäavustaja osallistuu tukea tarvitsevien lasten yhteistyöpalavereihin tiimin kasvatusvastuullisen rinnalla sekä toimii kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti yhtenä tiimin jäsenenä.

Kelpoisuusvaatimus: Koulunkäyntiavustaja, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai lähihoitajan tutkinto tai vastaava pätevyys. Tehtävään valitun on ennen tehtävässä aloittamista esitettävä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Haastattelu tehtävään on erikseen sovittavana ajankohtana.

Hakemukset toimitetaan 30.10.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti os. www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: päiväkodin johtaja Sari Uotila puh. 0400667539, sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Masalan päiväkoti
Osoite: Hommaksenkuja 2, 02430 Masala

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.