Ryhmäavustajan toimi - Haapaveden kaupunki

Hei sinä varhaiskasvatuksen ammattilainen! Haemme Onnimannin päiväkotiin kahta ryhmäavustajaa. Toimet täytetään 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Onnimannin päiväkoti on vuonna 2014 valmistunut hirsipäiväkoti. Onnimannin päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, joista kaksi on vuorohoidonryhmiä. Onnimanni sijaitsee rauhallisella paikalla, Haapaveden vanhan pappilan puutarhan kupeessa. Haapavetisessä varhaiskasvatuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutuksen laatuun ja varmistetaan lapsen oikeus sensitiiviseen ja lämpimään kohtaamiseen aikuisen kanssa. Ryhmäavustaja toimii avustavana henkilönä ryhmän kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä sekä osallistuu ryhmän toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin yhdessä tiiminsä kanssa. Odotamme ryhmäavustajalta positiivista ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työkokemus ja koulutus varhaiskasvatuksen alalta katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehdot ovat varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 §: mukaiset.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Kuntarekryn kautta tai esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993)
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Yhteystiedot
Työpaikan osoite Kirkkotie 15, 86600 Haapavesi

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

liisa.koponen(at)haapavesi.fi, 044 7591 287 päiväkodin johtaja
outi.pudas(at)haapavesi.fi, 044 7591 281 varhaiskasvatuspäällikkö

Haapaveden kaupunki, varhaiskasvatus
Osoite: Kirkkotie 15, 86600 Haapavesi

Haapavesi on 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.