Saamenkielen lehtori - Utsjoen kunta

Saamenkielen lehtorin viransijaisuus ajalle 1.8.2019-31.7.2020, Karigasniemen koulu

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 4 kuukauden ja määräaikaiset 2 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Apulaisrehtori Pirjo Länsman-Kiimalainen, puh. +358 40 7665765, pirjo.lansman@edu.utsjoki.fi

Utsjoen kunta
Osoite: Ylätenontie 330, 99950 Karigasniemi

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.
Karigasniemen koulu on n. 50 oppilaan yhtenäinen peruskoulu.

Tutustu työnantajaan