Sähkö- ja automaatioalan päätoiminen tuntiopettaja - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Sähkö- ja automaatioalan päätoiminen tuntiopettaja - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Haettavan sähkö- ja automaatioalan määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtäviin kuuluu mm. sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon sekä ammattitutkinnon opintojen opettaminen, työssäoppimisen valvonta, ryhmänohjaajuus ja näyttöjen vastaanottaminen. Opetuksen sekä oman osaamisen kehittäminen on olennainen osa työtä. Tehtävään valittavalta edellytämme vahvaa käytännön kokemusta kiinteistöjen sähköasennustehtävistä sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §:n mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Koulutuksen järjestäjä edellyttää tehtävässä erityisen vahvaa käytännön ammattitaitoa, joten kelpoiseksi henkilöksi katsotaan yleisen kelpoisuusasetuksen lisäksi myös hakija, joka on suorittanut sähköyliasentajan erikoisammattitutkinnon ja jolla on vähintään viisi vuotta alakohtaista työkokemusta. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävässä aloittamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES C Liite 1 vuosityöaika). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee toimittaa palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää hakeneiden joukosta voidaan täyttää myös lukuvuonna 2019 - 2020 mahdollisesti tarvittavia määräaikaisia sijaisuuksia. Hakijoita pyydetäänkin hakemuksessaan ilmoittamaan, ovatko he vakinaisen tehtävän lisäksi kiinnostuneita myös mahdollisista määräaikaisista työtehtävistä sähkö- ja automaatioalalla.

Lisätietoja

https://www.gradia.fi

Koulutuspäällikkö Jaana Virtanen, p. 040 341 4484, sähköposti: jaana.virtanen@gradia.fi
Lomalla 20.6.2019 alkaen, sähköpostin seuranta satunnaisesti.

Gradia Jyväskylä
Osoite: Viitaniementie 1, 40720 Jyväskylä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Gradiassa on opiskelijoita 23 000 ja henkilöstöä 1100. Liikevaihto vuonna 2018 oli 98 miljoonaa euroa.

Tutustu työnantajaan