Sähkö- ja automaatiolan päätoiminen tuntiopettaja - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Haemme Ammattiopisto Lappiaan päätoimista tuntiopettajaa sähkö- ja automaatioalalle. Opetus tapahtuu sekä Kemissä että Torniossa. HUOM! Tehtävän hakuaikaa on jatkettu 26.1.2020 saakka. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valinnassa.

Tehtäviin kuuluu sähkö- ja automaatiolan opetustehtävät.

Edellytämme hakijalta monipuolista työkokemusta sähköasennustyöstä. Kokemus aikaisemmasta opetustyöstä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehdot on määritelty opetustoimen henkilöstöä koskevassa asetuksessa 986/98. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Tutustu työnantajaan

Koulutuspäällikkö Jani Harju
Puh. 050 362 2302
jani.harju(at)appia.fi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut
Osoite: Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.

Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 nuorta ja aikuista opiskelijaa.

Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!

Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.

Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut. Lappia on savuton oppilaitos.