Skip to main content
test

Haemme Sairaanhoitajaa Utsjoelle.
Sairaanhoitajan toimi täytetään vakinaisesti. Ensisijainen sijoituspaikka on Utsjoen terveyskeskuksen vuodeosasto.

Sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu sairaanhoitajan työt 13 paikkaisella vuodeosastolla. Osastolla hoidetaan monisairaita potilaita, pääsääntöisesti ikäihmisiä. Lisäksi osasto vastaa virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä. Työ on kolmivuorotyötä. Terveyskeskuksessa on käytössä LifeCare potilastietojärjestelmä.

Tarjoamme sinulle pienen työyhteisön tuen. Asuinympäristönä on rajaseudun upea kahdeksan vuodenajan Tunturi-Lappi patikointi- ja hiihtomaastoineen sekä metsästys- ja kalastusmahdollisuuksineen. Meillä on kunnassa upouudet koulurakennukset, pienet luokat ja rauhallinen ja turvallinen ympäristö lapsille. Utsjoella melu, jonot ja kiireinen elämäntapa jäävät taakse!

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto. (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus). Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aktiivista työotetta, joustavuutta sekä kiinnostusta oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Hakijalta edellytetään lääkehoidon osaamista ja siihen liittyvien lupien suorittamista.

Palkkaus- ja työehdot määräytyvät Sote-sopimuksen mukaan, tehtävänmukainen palkka 2.574,39 €/kk.
Utsjoen kunta maksaa saamen kielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 125 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.

Toimissa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja sekä suoja covid -19 tautia vastaan.

Lisätietoja antaa hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at Utsjoki.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 19.10.2022 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä: Hakemus sairaanhoitajan toimeen. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

---
Ohcejogas leat ohcanláhkai buohccedivššára doaibma.
Buohccedivššár doaibma devdojuvvo fásta doaibman. Ovddemuš bargobáiki lea Ohcejoga dearvvasvuođaguovddáža seaŋgaossodat.

Buohccedivššára bargui gullet buohccedivššára barggut seaŋgaossodagas, gos leat 13 báikki. Ossodagas dikšojuvvojit máŋggabuohcci pasieanttat, eanáš ahkeolbmot. Dasa lassin ossodat vástida virgeáiggi olggobealát gohcimis. Bargu lea golbmavuorrobargu. Dearvvasvuođaguovddážis lea anus LifeCare pasieantadiehtovuogádat.

Mii fállat dutnje smávva ja liegga bargoservoša. Ássanguovlun lea rádjeguovllu čáppa gávcci jagiáiggi Duottar-Lappi, gos gávdnojit buorit vánddardan- ja čuoiganeatnamat sihke meahccebivdu ja guolástan vejolašvuođat. Min gielddas leat ođđa skuvlavisttit, smávva luohkát ja ráfálaš ja dorvvolaš biras mánáide. Ohcejoga muosálaš birrasis bállet bisánit ja ráfáidit.
Gelbbolašvuođagáibádussan lea buohccedivššára dutkkus. (Dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmuin addon lága 559/94 mielde lágalaččat dahkan). Sámegiela máhttu gehččo ohccái erenomáš ovdun.

Mii adnit árvvus buriid vuorrováikkuhus- ja oktasašbargodáidduid, aktiivvalaš bargostiilla, njuovžilisvuođa sihke beroštumi ovddidit iežas barggu ja bargoservoša. Ohccis eaktuduvvo dálkkasdikšunmáhtu ja dasa laktáseaddji lobiid čađaheami.

Bálkáhan- ja bargoeavttut mearrašuvvet Sode-soahpamuša mielde, bálká barggu mielde 2.574,39 €/mb. Ohcejoga gielda máksá bargiide sámegiela máhtus giellalasi: njálmmálaš máhtus 125 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš máhtus 150 €/mb.

Doaimmain čuvvojuvvo njealji mánotbaji geahččalanáigi. Doibmii válljejuvvon olmmoš galgá doaimmahit dohkkehuvvon doaktárduođaštusa iežas dearvvasvuođadilis ovdal doaimma vuostáiváldima. Dasa lassin válljejuvvon olbmos galgá leat fámus njoammudávdalága (1227/2016) 48§:s mearriduvvon boahkuhansuodji sihke suodji covid-19 dávdda vuostá.

Lassedieđuid addá dikšunbarggu hoavda Päivi Kontio, tel. 040-181 0280 dahje šleađgapoasttain ovdanamma.goargu at utsjoki.fi.

Ohcamušaid mildosiiguin bivdit sáddet 19.10.2022 dmu 15.00 rádjái: https://www.kuntarekry.fi bokte. Jus ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, ohcamuša mildosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhussii Ohcejoga gielda, PL 41, 99981 Ohcejohka. Merke konfaluhttii: Hakemus sairaanhoitajan toimeen/Ohcamuš buohccedivššára doibmii Ohcamušáššebáhpárat eai máhcahuvvo.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at Utsjoki.

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Seitatie 1, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat