test

Sairaahoitaja

Hakuaika päättyy  3.12.2023 23:59

Sairaanhoitaja, Tyks Sairaalapalvelut, yleislääketieteen- ja kuntoutuksen osastopalvelut, osastot 1 ja 2, Uusikaupunki

Haemme iloiseen moniammatilliseen työyhteisöömme vakituiseen työsuhteeseen sairaanhoitajia (8 tointa), jotka ovat kiinnostuneita monipuolisista työtehtävistä sekä ammattitaidon kehittämisestä.

Osastoillamme hoidamme hyvin erilaisia potilasryhmiä moniammatillisesti. Osastoillamme työskentelee lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi erikoislääkäreitä, fysioterapeutteja, sosiaaliohjaaja, osastonsihteeri ja farmaseutti. Osastomme ovat 20 paikkaisia vuodeosastoja, jotka ovat profiloituneet a-tason akuuttihoitoon, kuntoutukseen, palliatiivisiin- ja b-tason saattohoitopotilaisiin. Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden hoitaa laaja-alaisesti erilaisia potilaita.

Tavoitteenamme on laadukas ja oikea-aikainen hoito sekä ystävällinen ja sydämellinen kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen kaikissa potilas- ja henkilöstökohtaamisissa.

Sairaanhoitajan tehtävät ovat monipuolisia. Työtehtäviin kuuluvat mm. akuutisti sairastuneen potilaan hoitotyö, joka sisältää mm. avustamista erilaisissa tutkimuksissa. kehittäminen, lääkehoito, potilaan ja läheisen ohjaus ja tukeminen, kuntouttava hoitotyö sekä opiskelijaohjaus.

Työ osastoillamme on merkityksellistä ja arvokasta, koska pääset edistämään terveyttä, hyvinvointia ja hyvää oloa sekä toimintakykyä. Potilailta ja omaisilta saatu kiitos ja välitön palaute motivoivat. Teemme työtä suurella sydämellä.

Arjen työpäivät ovat nopeatempoisia ja vaihtelevia. Hoitojaksot ovat lyhyitä akuutisti sairailla potilailla n. 5-7vrk. Opit joka päivä uutta ja ammattitaitosi kasvaa kohdatessasi hyvin erilaisesti sairaita potilaita. Teemme työtä tiimeissä monien eri alan ammattilaisten kanssa. Työ on sopivasti haastavaa, siihen saat aina apua ja tukea työkavereiltasi, tiimiltäsi ja esihenkilöiltäsi.

Olemme hyvin koulutusmyönteisiä. Arvostamme ammattiosaamisen kehittämistä sekä työyhteisön kehittämiseen sitoutumista. Meille tärkeää on auttamisen kulttuuri, mikä näkyy työyksiköiden ja työkavereiden välisessä yhteistyössä. Työyhteisömme on iloinen, välittävä ja keskusteleva. Tyhy toimintamme on aktiivista, joka auttaa osaltaan myös uuteen työyhteisöön sopeutumista. Työelämän joustot ovat tärkeitä. Osastotyö on kolmivuorotyötä. Meillä on autonominen työvuorosuunnittelu sekä mahdollisuus vaikuttaa työaikaprosenttiisi, joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen.

Osastomme yhteydessä toimii myös palliatiivinen pkl sekä kotisairaala.

Perehdytämme sinut yksilöllisesti aikaisempi kokemuksesi huomioiden. Nimeämme sinulle henkilökohtaisen perehdyttäjän, joka auttaa sijoittumaan osastollemme.


Peruspalkan lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia palkan lisiä, esim. vuoro-, työkokemus- (max. 8%), tai henkilökohtainen lisä. Työkokemuslisää maksetaan työvuosien perustella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Kun työvuosia on yli 15, voit ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa.

Haemme työyhteisöömme rohkeaa, reipasta sairaanhoitajaa, joka on ammattitaidollaan ja esimerkillään joka päivä valmis tekemään osastomme hoidosta vieläkin parempaa. Työyhteisömme arvostaa potilaslähtöistä ja kunnioittavaa asiakaspalvelua, reipasta työotetta, muutosmyönteisyyttä ja hyviä työyhteisötaitoja. Hyvä paineensietokyky ja joustavuus ovat myös hyväksi, sillä tilanteet vaihtuvat työssä nopeasti.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan vaikka lyhyemmästä työsopimuksesta, jos vakituinen työsuhde mietityttää.

Tule mukaan osaksi innostavaa joukkoamme!

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Lisätietoja

http://varha.fi

Osastonhoitaja Kirsi elo puh. 0504205242 arkisin klo 8-15. kirsi.elo@varha.fi
osastonhoitaja Minna Metsänkylä puh. 0504699202 arkisin klo 8-15 minna.b.metsankyla@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb

Tutustu työnantajaan