Sairaalahuoltaja (10), kesätyö, sairaalahuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaalahuoltaja (10), kesätyö, sairaalahuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kesätöitä juuri sinulle! Etsimme laitoshuoltajia, opiskelijoita, välivuotta pitäviä tai muita hyvän asenteen omaavia työntekijöitä kesälomasijaisuuksiin sairaalahuollon eri toimipisteisiin (vähintään 10 kesäsijaisuutta). Sijaisuuksia on haettavana erimittaisina koko kesän ajan ja tarve voi jatkua myös pidempään. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä.

Arvostamme hyviä yhteistyö -ja vuorovaikutustaitoja, palveluhenkisyyttä sekä positiivista asennetta työhön.

Sairaalahuoltajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa sijaisuuteen voidaan valita myös alasta kiinnostunut henkilö.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Edellytämme tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat alueiden työnjohtajat: Sisko Marttila p. 040 577 6062, Birgitta Silvennoinen p. 040 134 4990, Ritva Bask p. 040 728 1677, Heli Kettunen p. 040 728 1996, Sisko Sammalmaa p. 040 134 5055, Arja Pirkola p. 0400 416 202 ja Anne Atesoglu p. 0400 591 251. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Sairaala- ja välinehuolto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan