Sairaalapalveluiden ylilääkäri - Porin kaupunki

Sairaalapalveluiden ylilääkäri - Porin kaupunki

Sairaalapalveluiden ylilääkärin tehtävänä on johtaa ja kehittää vastuualueensa sairaalapalveluiden toimintaa ja vastata alueensa toiminnan toteutumisesta kokonaisvaltaisesti. Sairaalapalveluiden ylilääkäri toimii alueensa sairaalalääkärien ja toimintasäännössä mainittujen työntekijöiden esimiehenä.

Kelpoisuusvaatimuksena: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä sekä soveltuva erikoislääkärin tutkinto.

Lisäksi edellytetään kokemusta perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden esimiestyöstä.

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset, Henkilöllisyystodistus, Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista, Rokotukset/Tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja, Lääkärintodistus

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 11.7. asti ja p. 044 701 9989 22.7. alkaen

Anna-Liisa Koivisto, Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, p. 044 701 0243

Porin kaupunki, Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut
Osoite: 28100 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan