Sairaanhoitaja (10), kesätyö, kardiologia - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kiinnostaako sinua sydänpotilaiden hoitotyö? Sinulla sairaanhoitaja tai hoitotyön opiskelija on mahdollisuus työskennellä sairaanhoitajan sijaisuudessa kardiologian vastuualueen vuodeosastolla, tehostetussa sydänvalvonnassa, kardiologian toimenpideyksikössä tai päiväsairaalassa (vähintään 10 kesäsijaisuutta). Sydänpotilaiden hoitotyö on mielenkiintoista sekä haasteellista ja pääset kehittämään omaa ammattitaitoasi moniammatillisen työyhteisön tukemana. Vastuualueellamme panostamme laadukkaaseen ja yksilölliseen perehdytykseen.

Kardiologian akuuttivuodeosastolla (ent. tarkkailu) ja toimenpideseurantayksikössä (ent. osasto 35) hoidetaan sepelvaltimotauti-, sydämen vajaatoiminta-, rytmihäiriö- sekä muita sisätautien erikoisalaan kuuluvia potilaita sekä kardiologisia toimenpiteitä tarvitsevia sydänpotilaita. Potilaat tulevat osastolle päivystyksen kautta tai suunnitellusti ajanvarauksella. Osaston toiminnassa korostuu vilkas potilasvaihto, potilaiden tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistelu sekä niiden jälkeinen jatkohoito ja ohjaus. Sydänsairauksissa potilaiden omatoimisuus, sitoutuminen hoitoon ja mahdollisten elintapamuutosten tarpeen tunnistaminen ovat olennaisia asioita hyvän hoitotasapainon ja pysyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Sairaalassaoloaika on yleensä lyhyt ja potilaita sekä läheisiä kannustetaan osallistumaan ja olemaan aktiivisia oman näkemyksen esille tuomisessa hoidon aikana. Osastoilla on mahdollisuus potilaiden rytminseurantaan ennen toimenpidettä ja toimenpiteen jälkeen (telemetria).

Tehostettu sydänvalvonta (ICCU) vastaa kardiologisten potilaiden akuutin vaiheen hoidosta ja seurannasta sekä sisätautisten tehovalvontapotilaiden hoidosta. Hoitoajat ovat osastollamme lyhyet ja työssä korostuu nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta ja moniammatillinen yhteistyö. Osaamisesi tulee karttumaan kriittisesti sairaiden sydän-, hengityselin-, diabetes-, myrkytys-, infektio-, ja munuaispotilaiden akuuttivaiheen hoidosta.

Kardiologian toimenpideyksikössä hoidetaan sydänpotilaita invasiivisin sydäntutkimuksin ja toimenpitein. Työssä korostuu säteilytyö, tiimityötaidot ja kyky vastata nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Päivystyspotilaita hoidetaan ympäri vuorokauden. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa eri tehtävissä. Elektiivisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin liittyvä valmistelu, seuranta ja kotiutus tapahtuvat kardiologian päiväsairaalassa. Työssä korostuu sairaanhoitajien itsenäinen hoitotyön arviointi sekä päätöksenteko.

Työ on yksiköstä riippuen kolmivuorotyötä (vuodeosasto, tehostettu sydänvalvonta) tai päivätyötä (kardiologian toimenpideyksikkö, päiväsairaala). Työvuorosuunnitteluamme ohjaa yhteisöllisyys ja työaika-autonomia. Arvostamme joustavuutta, hyviä työyhteisö-, vuorovaikutus- sekä tiimityötaitoja.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija hoitaja nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitajat:
Jaana Bergroth, p. 040 637 8942, tehostettu sydänvalvonta
Virpi Isaksson, p. 040 841 1512, Anna-Kaisa Katiska-Riihiaho, p. 040 508 6610, kardiologian toimenpideyksikkö ja päiväsairaala
Sanna Kivimäki, p. 040 149 2218, kardiologian toimenpideseuranta ja kardiologian akuuttivuodeosasto.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Medisiininen tulosalue, Kardiologian vastuualue
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat