Sairaanhoitaja (12), kesätyö, vuodeosasto 30 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tervetuloa moniammatillisen tiimimme jäseneksi!

Etsimme sairaanhoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita kesälomasijaisuuksiin neurologian ja ihotautien vuodeosastolle 30 moniammatilliseen hoitotyöhön (vähintään 12 kesäsijaisuutta).

Osasto 30 kuuluu neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualueeseen sekä medisiiniseen tulosalueeseen sisältäen 39 potilaspaikkaa jaettuna A- ja B-puolelle. Osastolla hoidetaan erilaisia neurologisia ja ihotauteja sairastavia potilaita. A-puolella toimii 5 paikkainen aivoverenkiertohäiriövalvontayksikkö. Hoitotyö painottuu sairastumisen akuuttivaiheen kokonaisvaltaiseen potilaan seurantaan, hoitoon ja kuntoutukseen. Työ on kolmivuorotyötä.

Katsomme eduksi aikaisemman kokemuksen hoitotyöstä.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija hoitaja nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran yllä pitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja sijaisuuteen liittyen voit kysyä: osastonhoitaja Oili Papinaho, p. 050 5346 555, apulaisosastonhoitaja Hannele Hollanti, p. 040 1737 647 ja apulaisosastonhoitaja Tarja Törmälehto, p. 040 5057 442
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Neurologia, ihotaudit ja geriatria, Osasto 30
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!