Etsimme sairaanhoitajaa tai sairaanhoidon opiskelijaa kesäloman sijaisuuksiin vuodeosastoille 40 ja 42 (vähintään 15 kesäsijaisuutta). Kesäsijaisuudet alkavat kesäkuun alussa tai sopimuksen mukaan ja jatkuvat ainakin elokuun loppuun 2021. Työ vuodeosastolla on kolmivuorotyötä.

Osasto 40 on monipuolinen sisätauti-, keuhko-, munuais-, infektio- ja endokrinologisia potilaita hoitava osasto. Osaston sisällä toimii nelipaikkainen valvontayksikkö. Osasto 42 on infektiosairauksiin erikoistunut vuodeosasto, jossa korostuu erilaisia infektioita sairastavien ja vaativaa eristystä tarvitsevien hoitotyö. Osastolla hoidetaan myös maha- ja suolistosairauksia sairastavia potilaita. Hoitotyö on haasteellista ja moniammatillista tiimityötä, jossa kohdataan eri-ikäisiä ja eri erikoisalojen potilaita.

Kesäsijaisuudessa Sinulla on mahdollisuus kehittyä hoitotyön osaajaksi kannustavassa työilmapiirissä sekä saada tiedollista ja taidollista tukea hyvällä perehdytyksellä. Toivomme Sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Tarjoamme Sinulle erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja vastuullisen tehtävän sekä mahdollisuuden työskennellä uudistuvassa työympäristössä sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueella.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija hoitaja nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat os.40 osastonhoitaja Tarja Herronen, p. 040 5086 580 ja os.42 osastonhoitaja Tarja Ollikainen p. 040 5046 281. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Medisiininen tulosalue, Sisätaudit ja keuhkosairaudet
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.