Tule Tuusulan akuuttiosastolle sairaanhoitajaksi!

Haussa vakituinen sekä määräaikainen (8kk), joiden aloitus sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 28.1.2021 klo 14.00. Olemme hakijoihin yhteydessä jo hakuaikana.

Akuuttiosastolla hoidetaan perusterveydenhuollon sairaalahoitoa tarvitsevia akuutisti sairastuneita potilaita, jatkohoitoa vaativia kuntoutuspotilaita sekä palliatiivisen hoidon potilaita. Osasto toimii myös alueellisen kotisairaalan saattohoitopotilaiden tukiosastona. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on n. 12 vrk.

  • osastolla sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä, vastaten potilaiden hoitotyön kokonaisuudesta. Työnjako on organisoitu vastuuhoitajamallin mukaisesti.
  • Työ on vuorotyötä, joka sisältää ilta-, viikonloppu ja yötyötä.
Toivomme Sinulta vankkaa perusterveydenhuollon sairaalahoidon osaamista ja laaja-alaista ajattelua voimavarakeskeisestä hoitotyöstä. Tehtävässä vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa.
  • Kelpoisuusehtona edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sairaanhoitajan pätevyyttä sekä ammattinimikkeen laillistamista Suomesta
Tarjoamme Sinulle mielekkäitä työtehtäviä, mahdollisuuden kehittää itseäsi sairaanhoitajana sekä olla mukana uudistamassa ja yhtenäistämässä koko kuntayhtymän hoitotyötä. Tule mukaan osaavaan ja kannustavaan työyhteisöömme!

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palkkaus sekä palvelussuhteenehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Määräaikaisuudessa korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opintojen, tenttien ja käytännön näyttöjen suorittamista koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.