Skip to main content
test
Sairaanhoitaja (2), nuorten kuntoutus - Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays

Sairaanhoitajan vakituinen toimi nuorten kuntoutusyksikössä

Tays Kehitysvammahuollon tukikeskus Pitkäniemen alueella tarjoaa vaativia erityishuollon palveluita, jotka täydentävät kuntien peruspalveluita ja tukevat kehitysvammaisen henkilön arjessa selviytymistä. Nuorten kuntoutusyksikkö tarjoaa kuntoutusta alle 18-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on mielenterveyden tai tunne-elämän hallinnan vaikeuksia, haastavaa käytöstä, autismin kirjon pulmia tai muuta neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarvetta.
Sairaala toimii opetussairaalana.

Kuntoutus perustuu yksilöllisiin kuntoutustavoitteisiin. Lasten ja nuorten kanssa harjoittelemme tavallisia arkielämän taitoja ja teemme erilaisia retkiä. Työskentelyssämme korostuu itsemääräämisoikeus sekä osallisuus ja kommunikaatiomenetelmät. Työtä tehdään nykyaikaisissa kuntoutusta tukevissa tiloissa.

Sairaanhoitajana tuot asiantuntijuutesi moniammatilliseen työskentelyyn sekä pienryhmän vetämiseen. Osallistut ja vastaat kokonaisvaltaisesta hoito- ja kuntoutustyöstä yhdessä pienryhmän työryhmän kanssa. Työpäivääsi kuuluu lapsen ja nuoren somaattisen sekä psyykkisen voinnin seuranta sekä lääkärinkiertojen- ja lääkehoidon toteuttaminen. Asiakkaamme odottavat sinulta turvallista läsnäoloa, pitkäjänteisyyttä ja tasa-arvoisuutta.

Meillä on hyvät täydennyskoulutusmahdollisuudet ja pääset omalta osaltasi kehittämään työtä osana työyhteisöä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Laadukas perehdytys on meille tärkeää, joten perehdytämme sinut työtehtäviisi perehdytysprosessimme mukaisesti. Yksikössä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, joten vaikutusmahdollisuus omiin työvuoroihin on hyvä. Työssä jaksamista ja palautumista edistää toimialueella olevat kuntosali ja terapia-allas, jotka ovat käytettävissä henkilökunnan vuoroilla.

Työyhteisömme on innostava ja kehitysmyönteinen sekä huolehdimme monipuolisesti yksikön työhyvinvoinnista. Työntekijänä saat kattavat henkilöstöetuudet sekä mahdollisuuden osallistua TAVA ry:n järjestämiin vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintoihin. Tays Pitkäniemi sijaitsee kauniissa luontomaisemassa Pyhäjärven rannalla. Henkilökunnan pysäköinti on maksutonta. Sairaala-alueelle kulkee myös julkinen liikenne.

Eduksi katsomme kokemuksen kehitysvamma-, mielenterveys- ja autismi- sekä perhetyöstä. Lisäksi eduksi luemme hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, organisointikyvyn sekä kyvyn sopeutua vaihtuviin työtilanteisiin.

Arvostamme kuntouttavaa työotetta, vastuunottamista, kehitysmyönteisyyttä, sitoutuneisuutta sekä avoimuutta.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, jaksotyö (vuorotyö). Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus on sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Alaikäisten kanssa työskentelemään valittavan henkilön tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote. Lisäksi tehtävässä vaaditaan hygieniapassi, jonka voit tarvittaessa suorittaa myös työsuhteen alussa.

Nuorten kuntoutusyksikön osastonhoitaja Kati Ahonen puh. 050 438 9152 ja rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala puh. 044 485 9047 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

Hakuaika päättyy 22.8.2022.

Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Nuorten kuntoutusyksikön osastonhoitaja Kati Ahonen puh. 050 438 9152 ja rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala puh. 044 485 9047 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat