Sairaanhoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Sairaanhoitaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä on Hoito- ja vanhuspalveluiden palvelulinjalla avoinna 1 sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus Haapajärven kotihoidossa ajalle 25.2..2019-31.8.2019.

Työn sijoituspaikka on Haapajärven kotihoito. Haapajärven kotihoito toimii 24/7.Sairaanhoitajat vastaavat tiiminsä sairaanhoidollisesta osaamisesta (mm. asiakkaan kokonaisvaltaisesta.hoidontarpeenarvioinnista ja kotisairaalatoiminnasta) Työ on pääsääntöisesti asiakkaan luona tapahtuvaa 2- vuorotyötä. Sairaanhoitaja kehittää kotihoidon toimintaa yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Yhteistyö eri yksiköiden ja yhteistyötahojen kanssa on osa arkipäivää.Työ edellyttää oman auton käyttöä. Tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Kotihoidossa on käytössä Lifecare-asiakastietojärjestelmä, Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä ja RAI-toimintakyky arviointi.
Sairaanhoitajan työ kotihoidossa on monipuolista ja mahdollistaa ammattitaidon laaja-alaisen käytön ja itsenäisen työskentelyn. Työ on tiimityötä ja sairaanhoitajan vastaa asiakkaidensa hoitosuunnitelmasta sekä osallistuu hoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kokemuksen hankkimiseen. Tarjoamme työpaikan, jossa voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen.
Kelpoisuusehdot määräytyvät lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä nro 559/1994 mukaisesti. 1.3.2018 alkaen edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.
Hakijalta edellytetään aikaisempaa opistotason tutkintoa tai korkeakoulututkintoa.

Arvostamme kehittämishalukkuutta, monipuolista osaamista, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä ulospäin suuntautuneisuutta. Oman auton käyttömahdollisuus välttämätön.

Tule mukaan nuorekkaaseen innovatiiviseen porukkaan kehittämään toimintaa. Olethan joustava ja yhteistyökykyinen Sairaanhoitaja. Selänteessä on tekemisenmeininki ja oma palvelurakenneuudistus on käynnissä lähipalvelujen takaamiseksi alueen asukkaille. Selänne on savuton työpaikka

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella, johon pääset sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Hakuaika päättyy 17.2.2019 klo: 00:00

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita puh. 044-4456639
Liästiedot
Kotihoidon ohjaaja Anu Tanhuala 0444456175

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Kotihoidon ohjaaja Anu Tanhuala 0444456175

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Hoito- ja vanhustyön palvelut, Haapajärven kotihoito
Osoite: Männistönkatu 6, 85800 HAAPAJÄRVI, Haapajärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi Selänne tuottaa ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelut Kärsämäen kunnalle. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 18500 asukasta.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan