Sairaanhoitaja - Kirkkonummen kunta

Sairaanhoitaja - Kirkkonummen kunta

Sairaanhoitaja, hakuaikaa jatkettu

Tule sairaanhoitajaksi Kirkkonummen kunnan kotihoidon kotiutustiimiin!

Kotiutustiimin sairaanhoitajan tehtävänä on varmistaa potilaan turvallinen ja sujuva kotiutuminen tukien potilasta kotiutumisen alkuvaiheessa. Kotiutustiimin sairaanhoitajana olet mukana osana koko kotihoidon tiimien toimintaa tiiviissä yhteistyössä mm. terveyskeskussairaalan, päivystysyksiköiden, erikoissairaanhoidon ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Hoidon ja palvelun suunnittelussa korostuvat asiakaslähtöisyys, kuntouttava työote ja ennaltaehkäisevä toiminta. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tavoitteena on laadukkaat ja oikea-aikaiset kotihoidon palvelut.

Arvostamme kokemusta vanhustyöstä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä palveluhenkisyyttä ja RAI-arviointijärjestelmän tuntemusta.

Kirkkonummen kotihoidossa on käytössä Pegasos-potilastietojärjestelmä, Hilkka toiminnanohjausjärjestelmä ja RAI-arviointiohjelma.

Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu sairaanhoitaja. Lisäksi edellytämme riittävää molempien kotimaisten kielten suullista ja kirjallista taitoa.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antaa kotona selviytymistä tukevien palveluiden osastonhoitaja Tiina Paalanen puh. 050- 350 3851 tai kotihoidon osastonhoitaja Anri Saarivainio puh. 040 1269789.
Lähetä hakemuksesi kuntarekryn sähköisellä lomakkeella 29.3.2019 klo 12:00 mennessä (työavain 216895).

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Ikäihmisten hyvinvointipalvelut, Kotona selviytymistä tukevat palvelut
Osoite: ., Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.
Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan