Sairaanhoitaja (22), toimi, osasto 4 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitaja (22), toimi, osasto 4 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Rakennamme tulevaisuuden sairaalaa ja uudistamme toimintoja. Sairaanhoitajana sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään ja arvioimaan uusiutuvaa vuodeosastotoimintamallia

Haemme joukkoomme osaavia, aktiivisia, kehittämismyönteisiä ja työhönsä sitoutuneita sairaanhoitajia syksyllä 2019 avattavaan yksikköön osastolle 4.

Arvostamme asiakaslähtöistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta muuttuvissa työtilanteissa sekä paineensietokykyä. Toivomme kokemusta kirurgisen potilaan hoitotyöstä vuodeosastolla.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, kannustavan työyhteisön, tehtävän vaativuuden mukaisen palkan ja hyvät työsuhde-edut. Osastollamme on käytössä yhteisöllinen ja ergonominen työvuorosuunnittelu. Sinulla on mahdollisuus liittyä työaikapankkiin. Osaamista tuemme perehdytyssuunnitelmalla, lisäksi mahdollistamme kouluttautumista ja työkiertoja osaamisen laajentamiseksi. Työ on kolmivuorotyötä.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Lopulliset valintapäätökset voidaan tehdä siinä vaiheessa, kun valtuuston päätös on lainvoimainen.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Vesa Vähäkangas, p.040 352 4559 ja vastuualueen vs.ylihoitaja Päivi Koskela, p.050 439 8891
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pehmytkudoskirurgia, Osasto 4
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan.
Haasta itsesi, haasta meidät!
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan