Sairaanhoitaja - Vesannon kunta

Sairaanhoitaja - Vesannon kunta

Vesannon perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 7.6.2019 kello 15 mennessä
SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Toimi sijoittuu Vesannon kunnan perusturvaan / vanhustenhuoltoon. Sairaanhoitajan aloituspaikka on Simolan palvelukeskus. Palvelukeskuksessa järjestetään tehostettua palveluasumista.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ).

Sairaanhoitaja toimii vastuullisessa tehtävässä hoitotyön asiantuntijana, vastaten asukkaiden hoidon koordinoinnista, laadusta ja kehittämisestä. Sairaanhoitajalta edellytetään laajaa hoitotyön osaamista ja innostusta palvelujen pitkäjänteiseen uudistamistyöhön sekä vankkaa kokemusta vanhuspalveluista.
Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja suoritettuja lisä- ja täydennyskoulutuksia sairaanhoidollisiin tehtäviin. Sairaanhoitaja sijaistaa tarvittaessa palveluasumisen esimiestä.
Palvelusuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan.
Toimeen valittavalla on 6 kk:n koeaika. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.vesanto.fi

Palveluasumisen esimies Liisa Kautovuori 0400-823860
Perusturvajohtaja Anne-Leena Pellikka 044-7885400

Vesannon kunta
Osoite: Simolantie 15, 72300 Vesanto

Vesannon kunta on reilun 2000 asukkaan toimelias maaseutukunta Pohjois-Savossa. Vesannolla pienuus on vahvuus
ja luonto ja luovuus lähellä. Panostamme ennakointiin, positiiviseen, kannustavaan ja rohkeaan toimintaan
sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Parhaillaan suunnittelemme uutta koulukeskusta, joka valmistuu vuonna 2020.
Vesanto on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan