Sairaanhoitaja - Äänekosken kaupunki

Sairaanhoitaja - Äänekosken kaupunki

Äänekosken kaupungin Arjen tuki jatkaa sairaanhoitajan hakua varahenkilöstöön vakinaiseen työsuhteeseen. Aiemmin saapuneet hakemukset huomioidaan. Arjen tuen vastuualueeseen kuuluvat vanhusten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä päihdeasiakkaiden arjessa selviytymistä edistävät palvelut, joita toteutetaan kotihoidossa, lyhytaikaisyksiköissä sekä laitos- ja palveluasumisessa. Varahenkilöstön sairaanhoitajan työkenttänä ovat Arjen tuen yksiköt koko kaupungin alueella ja työyksikkö määräytyy aina sijaistarpeen mukaisesti. Sairaanhoitajan työnkuvaan sisältyy hoitotyöhön liittyvät sairaanhoidolliset ja perushoidolliset tehtävät eri yksiköiden työnkuvien mukaisesti.

Haemme sairaanhoitajaa (1) vakituiseen toimeen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Varahenkilöstössä toimivalta sairaanhoitajalta odotamme vankkaa ammattitaitoa, hyviä yhteistyötaitoja sekä valmiutta työskennellä vaihtuvissa työyksiköissä. Edellytämme hakijalta myös sitoutumista Arjen tuen yksiköissä toteutettavaan kuntouttavaan työotteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Työaikamuoto on keskimääräinen yleistyöaika ja viikoittainen työaika 38.75 h. Työ on kaksivuorotyötä. Työskentelyn edellytyksenä on oman auton käyttö.

Järjestämme asianmukaisen perehdytyksen työtehtäviin ja -yksiköihin. Varahenkilöstön toimintaa koordinoi oma ohjaaja, joka toimii varahenkilöstön, liikkuvan hoitajapoolin ja yöpartion esimiehenä.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Hakijan on oltava rekisteröitynyt Valviran Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Toimen täyttämisessä noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Toivomme hakemukset Kuntarekry fi. hakujärjestelmän kautta. Työhaastattelun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Haastattelut järjestetään 8.7.2019.

Lisätietoja

http://www.aanekoski.fi

Vs. vastaava ohjaaja Pauliina Taipale p. 0400 115 720
Äänekosken kaupunki
Arjen tuki
PL 24
44101 ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Perusturvatoimiala, Arjen tuki, varahenkilöstö
Osoite: Äänekoski

Äänekoski sijaitsee Keski-Suomen maakunnan sydämessä, nelostien kupeessa ja vesistöjen kainalossa. Noin 19 000 asukkaan Äänekoski on juuri sopivan kokoinen ja tarjoaa rikkaat ja monipuoliset puitteet elämään. Puhdas luonto, viihtyisä asuinympäristö ja hyvät palvelut, ne kaikki löytyvät Äänekoskelta. Äänekoskella asuu hyvä arki.
Äänekosken persoonaa leimaavat luonnon hiomaton kauneus ja toisaalta korkean teknologian loppuun hiotut ratkaisut. Kaupunki ammentaa voimaa luonnosta niin teollisuuteen kuin asukkaidensa hyvinvointiin. Äänekoski onkin monen kansainvälisesti menestyvän yrityksen kotipaikka. Vahvan teollisuuden myötä kaupungin työpaikkaomavaraisuus on jatkuvasti yli 100%.
Henkilöstöä kaupunkikonsernin palveluksessa on noin 1 500.
Olemme savuton työyhteisö.

Tutustu työnantajaan