Sairaanhoitaja - Oulunkaaren kuntayhtymä

Sairaanhoitaja - Oulunkaaren kuntayhtymä

Iin kotihoitoon haetaan sairaanhoitajan sijaista. Sairaanhoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Iin kotihoidossa tuotetaan suunnitelmallisia perushoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon palveluja sekä kotisairaalapalvelua kotona asuville kuntalaisille yhteistyössä eri palvelualojen kanssa. Työtä tehdään viidessä tiimissä kaksivuorotyönä. Sairaanhoitajan työtehtäviin kuuluu huolehtia kotona asuvien sairaanhoidosta, perushoivasta ja huolenpidosta tiimin vastuuhenkilönä.

Tehtävän hoidossa edellytetään yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen sekä kuntouttavan työn hallintaa.
Ajokortti on työtehtävien suorittamisessa välttämätön.
Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Oulunkaari on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.oulunkaari.com

Sari Vitikka, sari.vitikka@oulunkaari.com, p. 050 3950 504
Liisa Heinikoski, liisa.heinikoski@oulunkaari.com, p. 050 3950 494

Iin kotihoito
Osoite: Ii

Organisaation kuvaus
Oulunkaaren kuntayhtymään kuuluu viisi kuntaa Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.
Oulunkaaren alueella asuu noin 27 000 ihmistä. Työntekijöitä on noin 1200 ja budjetti on noin 124 miljoonaa. Pääosa henkilökunnasta työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa, joka on kuntayhtymän palveluista suurin.
Kuntayhtymän pääasiallinen tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Lisäksi yhtymän tehtäviin kuuluu seudullisen kuntapalvelutoimiston palvelujen sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottaminen.
Oulunkaari on maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta hyödyntävä, osaavien ihmisten ja yritysten moderni maaseutu, jossa hyvinvoivat, itsestään ja läheisistään huolehtivat kuntalaiset elävät viihtyisässä ja turvallisessa elinympäristössä.
Kuntayhtymän motto on Oulunkaari – hyvinvointia ihmistä lähellä!
Oulunkaari on savuton työyhteisö.
http://www.oulunkaari.com

Tutustu työnantajaan