Sairaanhoitaja - Kangasalan kaupunki

Sairaanhoitaja - Kangasalan kaupunki

Kehitysvammahuollon asumispalveluihin Kangasalle on haettavana 19.7.2019 klo 15 mennessä
SAIRAANHOITAJAN TYÖSUHDE.

Tehtävä sijoittuu 15-paikkaiseen ympärivuorokautiseen asumispalveluyksikkö Juhanankartanoon, jossa on kolme viiden asukkaan kotia. Asukkaat ovat monivammaisia, paljon tukea ja apua päivittäistoimissa tarvitsevia henkilöitä. Sairaanhoitaja konsultoi myös muita kehitysvammahuollon yksiköitä.

Sairaanhoitajan tehtävänä on vastata terveyden- ja sairaanhoidosta sekä näihin liittyvistä tehtävistä Juhanankartanossa ja soveltuvin osin muissa kehitysvammahuollon yksiköissä. Sairaanhoitaja vastaanottaa kehitysvammahuollon henkilöstön lääkelupanäytöt. Osana työyhteisöä hän osallistuu asukkaiden hoito- ja ohjaustyöhön. Tehtävän työaikana on jaksotyöaika, mutta pääsääntöisesti sairaanhoitaja työskentelee arkisin aamu- ja iltavuoroissa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun sairaanhoitajan kelpoisuus (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 5§). Lisäksi Kangasalan kaupungin tehtäviin vaaditaan tehtävän edellyttämät tiedot, taidot, soveltuvuus työyhteisöön, vuorovaikutustaidot ja kehitysmyönteisyys.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi arvostamme kehitysvamma-alan erityistietojen, erilaisten asiakastyön menetelmien ja kommunikaatiotaitojen (esim. selkokieli, viittomat, kuvat, esineet) soveltavaa osaamista, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, apuvälineosaamista sekä kirjallisia dokumentointitaitoja.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Vastaava ohjaaja Mari Ikonen p. 050 371 6410

Kangasalan kaupunki
Osoite: Finnentie 28, 36200 Kangasala

Kangasala on vireä ja kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn.
Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.

Tutustu työnantajaan