Sairaanhoitaja - Oulaisten kaupunki

Sairaanhoitaja - Oulaisten kaupunki

Perusturvalautakunta julistaa haettavaksi Oulaisten terveyskeskuksen vastaanottopalveluissa 25.9.2019 kello 14 mennessä:

SAIRAANHOITAJAN TOIMI

Toimeen sisältyy muistihoitajan tehtävät sekä sairaanhoitajan tehtävät lääkärien ja hoitajien vastaanottopalveluissa. Muistihoitaja toimii lääkärin työparina muistisairauksien tunnistamisessa, taudin määrityksessä, hoidossa, ohjauksessa ja seurannassa. Muistihoitajan työn tavoitteena on muistipotilaan ja hänen omaisensa kotona asumisen kokonaisvaltainen tukeminen. Vastaanottopalveluissa sairaanhoitajan työ on tiimityötä lääkärin kanssa ja hoitoa toteutetaan yhdessä muiden hoitoon osallistuvien, kuten omaisten ja verkostojen sekä eri hoitoyksiköiden kanssa. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen todistus (Valvira) oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. Toimi on kaupungin hallinto- ja johtosäännön alainen. Eläke-edut määräytyvät kunnallisen eläkesäännön mukaan. Palkka ja työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.oulainen.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat vastaava sairaanhoitaja Maarit Nylund puh. 044-4793 432 ja hoitotyön johtaja Irene Enlund puh. 044-4793 463. Sähköpostilla: etunimi.sukunimi@oulainen.fi.

Oulaisten kaupunki, Perusturvakeskus
Osoite: Reservikomppaniankatu 7 -9, 86300 Oulainen