test

Sairaanhoitaja (3), kesätyö, avohoitotyö

Hakuaika päättyy  19.5.2023 14:30

Kesäajan sijaisuudet ovat nyt haettavissa! Etsimme avohoitotyön medisiiniseen päiväsairaalaan sairaanhoitajia ja munuaisyksikköön sairaanhoitajia ja hoitotyön opiskelijoita kesän 2023 sijaisuuksiin (vähintään 3 sijaisuutta). Löytäisitkö sinä meiltä kesätyöpaikan?

Medisiininen päiväsairaala on avohoitoyksikkö, joka palvelee eri erikoisalojen polikliinisia potilaita. Päiväsairaalassa toteutetaan hoitavan lääkärin suunnittelemat tutkimukset ja ennalta määrätyt hoidot. Päiväsairaalatyössä korostuu sairaanhoitajien itsenäinen hoitotyön arviointi sekä päätöksenteko.

Munuaisosastolla on neljä poliklinikkaa ja dialyysiyksikkö hemodialyysejä tarvitseville potilaille. Työpaikkasi tulee olemaan hemodialyysiyksikössä. Dialyysipotilaan hoidossa korostuvat tekniset ja kliiniset taidot sekä monisairaiden potilaiden kohtaaminen, tukeminen ja ohjaaminen. Työ on kaksivuorotyötä.

Vastuuyksikössämme omistaudutaan ihmisläheiseen ja laadukkaaseen hoitotyöhön. Tuemme henkilökunnan yksilöllistä osaamista ja haluamme panostaa tavoitteelliseen perehdytykseen osaamisen varmistamiseksi. Pääset kehittämään omaa ammattitaitoasi moniammatillisen työyhteisön tukemana.

Arvostamme aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Eduksi katsomme aiemman työ- ja harjoittelukokemuksen avohoito- ja polikliinisesta potilaiden hoitotyöstä.

Sairaanhoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija, jolla on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden seuraavan kalenteripäivän ajan ilmoituksen julkaisusta.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Sirpa Vaara, p. 040 519 8269 ja vastuuyksikköpäällikkö Raija Taskinen, p. 040 509 9680. Sähköposti: etunimi.sukunimi@pohde.fi.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 000 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa. Tutustu työnantajaan