Sairaanhoitaja (3), kesätyö, munuaisosasto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme joukkoomme osaavaa ja motivoitunutta sairaanhoitajaa tai sairaanhoitajaopiskelijaa sairaanhoitajan kesälomasijaisuuteen (vähintään 3 kesäsijaisuutta). Munuaisosastolla hoidetaan akuutteja ja kroonisia hemodialyysiä tarvitsevia potilaita. Hoidossa korostuu monisairaiden potilaiden kohtaaminen, tukeminen ja ohjaaminen.

Kokemus munuaispotilaan hoitotyöstä katsotaan hakijalle eduksi. Arvostamme vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä. Työ osastollamme on kaksivuorotyötä. Työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan työn moniammatillisessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija hoitaja nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitajanimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Raija Taskinen, p. 040 509 9609, apulaisosastonhoitaja Samuli Manninen, p. 040 509 9708 ja vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander p. 040 673 4267. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Medisiininen tulosalue, Sisätaudit ja keuhkosairaudet, Munuaisosasto
Osoite: Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.