Skip to main content
test
Sairaanhoitaja (3), Tays Silmäkeskus - Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays

Sairaanhoitajan vakituinen toimi Tays Silmäkeskuksessa

Tays Silmäkeskuksessa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat silmätautien erikoisalan palveluita. Keskuksen toimintaan kuuluvat poliklinikka, leikkausosasto, vuodeosasto ja näönkuntoutus. Tays Silmäkeskuksen toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilöstön monipuolisen osaamisen mahdollistaminen eri pisteissä työskentelyn avulla.
Sairaala toimii opetussairaalana.

Tays Silmäkeskuksen sairaanhoitajana toimenkuvasi on monipuolinen ja laaja-alainen. Työskentelet yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa silmätautien poliklinikalla. Silmäpoliklinikalla tehdään silmiin ja silmäsairauksiin liittyviä tutkimuksia, hoitoja sekä toimenpiteitä. Potilaiden ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta painottuvat sairaanhoitajan työssä. Potilaat ovat kaikenikäisiä vastasyntyneestä erittäin iäkkäisiin. Sairaanhoitajien avoimet toimet sijoittuvat Tays Silmäkeskuksen poliklinikalle, ja yksi avoinna olevista toimista on sisäisen sijaisen toimi.

Tarjoamme vaihtelevan työnkuvan ja hyvät mahdollisuudet kehittyä ammatillisesti ja monipuolisesti silmäsairauksien hoidon eri vaiheissa. Sinulla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti poliklinikan hoitotyön ja uusien toimintamallien kehittämiseen osana moniammatillista tiimiä. Perehdytys silmätautien hoitotyöhön ja poliklinikkatoimintaan räätälöidään yksilöllisesti.

Eduksi katsomme aikaisemman työkokemuksen silmäsairauksien hoitotyöstä tai polikliinisestä hoitotyöstä. Arvostamme halua uuden oppimiseen, hyviä yhteistyötaitoja moniammatillisessa tiimissä sekä kykyä toimia potilaslähtöisesti ja joustavasti muuttuvissa tilanteissa.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, päivätyö. Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus on 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Pauliina Wallius-Reinvall, puh. 033 116 6604 tai osastonhoitaja Ulla Syvänen, puh 033 116 5636 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

Hakuaika päättyy 22.8.2022.

Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Pauliina Wallius-Reinvall, puh. 033 116 6604 tai osastonhoitaja Ulla Syvänen, puh 033 116 5636 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Biokatu 14, FM 6-7, 33520 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat