Sairaanhoitaja - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointipalvelut -toimialan Ikäihmisten palveluissa
on haettavana

2 sairaanhoitajan toimea
tämänhetkisenä sijoituspaikkana Kuntoutussairaala Pulkamontiellä. Osastoilla hoidetaan perusterveydenhuollon akuuttihoito-, saattohoito-, kuntoutus- ja tutkimuspotilaita.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan tai terveydenhuoltoalan aiempi opistoasteen sairaanhoitajan tutkinto.
Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu akuutti- ja kuntoutushoito potilaiden terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäisy ja parantaminen kuntouttavalla työotteella. Päivittäisessä osastotyössä korostuvat hyvät johtamis-, organisointi- sekä vuorovaikutustaidot moniammatillisessa työryhmässä. Työ on 3-vuorotyötä ja tehtävässä noudatetaan jaksotyöaikaa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotus suojaa.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 27, 3. kerros tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2. kerros. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 30.9.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Sirkka Peltola puh. 040 7405 415 ja vs. osastonhoitaja Leena Pernu puh. 040 7405 416, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kuntoutussairaala
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.