Sairaanhoitaja - Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Haettavana 30.10.2020 klo 14.00 mennessä

Tukipalvelujen tulosalueella Varahenkilöyksikössä

Sairaanhoitajan kolme (3) toistaiseksi voimassa olevaa työsopimussuhdetta

Kelpoisuusehtoina on sairaanhoitajan tehtävään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, laillistettu sairaanhoitaja

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa otetaan valinnassa huomioon myös laillisiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi ja nimikesuojatuksi ammattihenkilöksi 31.12.2020 mennessä valmistuvat sairaanhoitajat.

Odotamme hakijalta joustavuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa moniammatillisissa työyhteisöissä. Varahenkilöyksikön työntekijät työskentelevät sekä pitkissä että lyhyissä poissaoloissa Sosterin eri yksiköissä erikoissairaanhoidon, perusterveyden-huollon sekä sosiaalipalvelujen tulosalueilla. Tehtävissä on mahdollisuus syventää omaa osaamista eri erikoisaloille ja erilaisiin hoito- ja hoivatyön osa-alueisiin. Edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Valittujen on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää työnantajan edellyttämän tartuntatautilain 48 §:n mukaisen arvion soveltuvuudesta tehtävään sekä huumetestin. Tehtävässä edellytetään lisäksi tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävä-kohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella. Työ aloitetaan sopimuksen mukaan. Tehtävien täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 316945.

Savonlinna 14.10.2020

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot tehtävästä palveluesimies Anne Hirn p. 044 417 3913 ja
ylihoitaja Kirsi Matikainen p. 044 417 3972
sähköpostitse: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Varahenkilöyksikkö
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.