Sairaanhoitaja - Suonenjoen kaupunki

Haemme sinua, innostunut, aktiivinen ja ammattitaitoinen hoitotyön osaaja sairaanhoitajaksi Suonenjoen kaupungin vanhuspalveluihin.

Ensisijainen sijoituspaikka on Veljeskoti, joka on sosiaalihuoltolain mukainen vanhusten asumispalveluyksikkö. Yksikössä on sekä palveluasumista että tehostettua palveluasumista.

Sairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisista toimenpiteistä, kuntouttavasta hoitotyöstä ja perushoidollisista tehtävistä. Sairaanhoitajan tehtävänä on myös kehittää Veljeskodin toimintaa ja vanhuspalveluita yhteistyössä hoivapalveluesimiehen ja muun hoivahenkilöstön kanssa. Työ on kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toivomme hakijalta perehtyneisyyttä vanhusten ja muistisairaiden hoitoon. Aiempi kokemus ikääntyneiden parissa työskentelemisestä ja kuntouttavasta työotteesta katsotaan eduksi. Odotamme hakijalta myös avointa ja oma-aloitteista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä. Hilkka-ohjelman hallitseminen. Sairaanhoitaja toimii Veljeskodin hoivapalveluesimiehen sijaisena.

Tutustu työnantajaan

vanhuspalvelupäällikkö Arja Eeva, puh. 040 5146 549, arja.eeva@suonenjoki.fi .

Suonenjoen kaupunki, Sosiaalitoimi, Vanhusten palvelut, Veljeskoti
Osoite: Suonenjoen kaupunki, Sosiaalitoimi, Vanhusten palv, 77600 Suonenjoki

Suonenjoki on maankuulu savolainen mansikkakaupunki. Asukkaita kaupungissamme on noin 7500. Savolaiskaupungin vireys ja elinvoima kumpuaa ihmisten iloisuudesta, ahkeruudesta ja luonnon läheisyydestä. Vaihtelevat maisemat, vesistöjen läheisyys ja asumisen väljyys ovat tekijöitä, joilla kaupunkimme erottuu edukseen. Kaupunkimme tarjoaa laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille sekä erinomaiset vetovoimatekijät viihtyisään asumiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Suonenjoen kaupunki on savuton työpaikka.