Sairaanhoitaja - Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

Sairaanhoitajan määräaikainen toimi akuuttiluonteisella osastolla ajalle 23.11.2020-31.12.2021

Tehtävä sijoittuu osastolle, jossa on 28 potilaspaikkaa. Potilaiden vaihtuvuus on suurta, n. 4,6 potilasta/vrk/7 pv ja hoitojaksojen ka. pituus 8 hoitopäivää. Potilaat tulevat pääsääntöisesti jatkohoitoon Tyksin sairaaloista, yhteispäivystyksestä tai omilta lääkärin vastaanotoilta.

Tehtävän on toimia osaston sairaanhoitajien vuosilomien sijaisena. Sairaanhoitajien tehtävänä on osastolla toteuttaa laadukasta ja potilaslähtöistä hoitotyötä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa potilaiden parhaaksi. Sairaanhoitajilta odotetaan vahvaa ammatillista hoitotyön osaamista, kehitysmyönteistä asennetta työhön ja paineensietokykyä.

Työ on kolmivuorotyötä. Kelpoisuusehtona toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen pätevyys, sairaanhoitaja, ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä kuntayhtymän käyttämän työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula (02) 486 41302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström (02) 486 41202. Sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

Lisätietoja

http://www.tk.poytya.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Pajula (02) 486 41302 ja johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström (02) 486 41202, 050-530 2194. Sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä
Osoite: Yläneentie 1, 21870 Riihikoski

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän 12 300:lle asukkaalle. Pääterveysasema ja vuodeosasto sijaitsevat Riihikoskella, vain runsaan 30 minuutin ajoetäisyydellä Turusta. Muut toimipisteemme ovat Aura, Kyrö ja Yläne. Palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Osastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton.