Sairaanhoitaja - Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupungilla on haettavana sairaanhoitajan toimi mielenterveys- ja päihdekuntoutumisyksikköön, Tiilikadulle. Tiilikadun asumisyksikkö palvelee mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, päihderiippuvaisia sekä usein myös syrjäytyneitä asiakkaita. Tavoitteena on kuntoutuminen ja yhteiskuntaan integroituminen, joten asiakkaat tarvitsevat portaittain sovellettavaa yksilöllistä tukea arjessa selviytymisessään ja kuntoutumisessaan kohti itsenäistä elämää. Yksikkö tuottaa palveluita ympärivuorokauden. Yksikössä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä tiimiin kuuluu turvallisuusalan ammattilainen.

Yksikössä on vahvistettu sairaanhoitajan osaamista, asiakkaiden moninaisen palvelutarpeen turvaamiseksi. Tiimissä luotamme hyviin vuorovaikutustaitoihin ja avoimeen viestintään. Arvostamme hyvän ilmapiirin luojaa ja positiivista työryhmätyöskentelyotetta. Kehitämme toimintaamme asiakkaiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön vahvistumiseksi, toipumisorientaatiomenetelmää hyödyntäen. Motivoimme asiakkaita vastuun ottoon omassa hoidossaan sekä osallistumaan yksikön toimintaan.

Sairaanhoitajan työnkuva on monipuolinen ja siihen kuuluu oleellisena osana oman tiimin kuin koko päihde- ja mielenterveyspalveluiden toiminnan suunnittelua sekä kehittämiseen osallistumista yhdessä eri toimijoiden kanssa. Sairaanhoitaja vastaa osaltaan ohjaus-, hoito- ja kuntoutustyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä muun työryhmän, asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Lisäksi päivittäiseen työhön kuuluu asukkaiden arjenhallinnan tuki, aktivointi erilaisiin toimintoihin ja tiivis verkostoyhteistyö muiden hoito- ja kuntoutustahojen sekä eri palvelujen tuottajien kanssa.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja AMK tai alan aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään kuuluvaan työhöntulotarkastukseen sisältyy huumausainetestaus.

Eduksi luetaan suuntautuneisuus mielenterveys- ja päihdetyöhön/psykiatriaan ja aikaisempi kokemus päihde,- mielenterveys ja/tai psykiatristen kuntoutujien parissa työskentelystä.

Jaksotyö, 2-vuorotyö, koeaika 6kk.
Haastatteluja voidaan mahdollisesti suorittaa myös hakuprosessin aikana ja paikka täyttää sopivan hakijan tullen.

Tutustu työnantajaan

Yhteystiedot/tiedustelut
Piia Elovaara, palveluvastaava 050 4392130 / piia.elovaara@riihimaki.fi
Pauliina Siik, vs. palveluvastaava (8.2.21 alkaen) 050 5647880 / pauliina. siik@riihimaki.fi
Yksikössämme on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu sekä säännöllinen työnohjaus, työhyvinvoinnin tueksi.

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Mielenterveys ja päihdekuntoutus, Tiilikadun kuntoutumisyksikkö
Osoite: Tiilikatu 4, 11120 Riihimäki

Riihimäki profiloituu robotiikan pääkaupungiksi, ja robotiikan kehittämistä ohjaavat asiakas- ja käyttäjälähtöisyys. Riihimäki sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella, ja kulkeminen töihin onnistuu nopeasti niin lähikunnista kuin pääkaupunkiseudulta. Riihimäen kaupunki tukee henkilökuntansa virkistäytymistä ja liikuntaharrastuksia järjestämällä esimerkiksi ennakkonäytöksiä teatteriin, sekä tukemalla uimala-, kuntosali- ja keilahallikäyntejä alennuksella. Henkilökunnalla ja heidän perheillään on lisäksi käytössä Kotaniemen virkistysalue Hirvijärvellä.

Riihimäen kaupunki - Savuton työpaikka