Sairaanhoitaja - Viitasaaren kaupunki

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 alkaen. Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella.

Viitasaaren kaupunki julistaa haettavaksi

SAIRAANHOITAJAN VAKINAINEN TOIMI WIITALINNASSA
Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusehtona on laillistetun sairaanhoitajan pätevyys (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994 /559 § 5 (20.3.2015/262).
Edellytämme tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa.
Huomioimme myös valmistuvat sairaanhoitajat hakutilanteessa.

Wiitalinna on tarkoitettu ikäihmisille, kehitysvammaisille ja vammautuneille, jotka tarvitsevat kotihoidon apua ja tukitoimia arjessa selviytymiseen. Asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin haetaan asumispalveluiden tavoin SAS-työryhmän kautta.
Wiitalinnassa on myös kehitysvammaisille ja vammautuneille tarjolla tuetun asumisen vuokra-asuntoja ja autetun asumisen ryhmäkotiasuntoja.

Tule tekemään yhdessä tärkeää ja merkityksellistä työtä, jossa ihminen on tärkein ja meillä on hyvä meininki täällä! Työnkuva on monipuolinen ja saat tukea työhösi esimieheltä. Toimen voi ottaa vastaan sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja huumausainetestistä.
Viitasaarella on asuntomahdollisuus.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa sähköisenä www.kuntarekry.fi kautta 14.4.2021 mennessä.

Lisätietoja antaa sairaalapalvelujohtaja Helena Ilomäki
helena.ilomaki@viitasaari.fi
Vastaava sairaanhoitaja Tarja -Sisko Niskanen Wiitalinnasta puh 040 162 7756
tarja-sisko.niskanen@viitasaari.fi

Lisätietoja

https://viitasaari.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvat/viitasaaren-asumispalvelut/wiitalinna/

Tutustu työnantajaan

Sairaalapalvelujohtaja Helena Ilomäki helena.ilomaki@viitasaari.fi tai
vastaava sairaanhoitaja Tarja -Sisko Niskanen Wiitalinnasta puh 040 162 7756
tarja-sisko.niskanen@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki, perusturva, vanhuspalvelut
Osoite: Kirkkotie 9, 44500 Viitasaari

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. PIhtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.

Sinulle suositellut työpaikat